EN gainful
volume_up
{adjective}

Context sentences for "gainful" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe participation of women in gainful employment is still very low.
A nők kereső foglalkozásokban való részvétele továbbra is rendkívül alacsony.
EnglishHe went on to further questions, but with no gainful result.
Tovább kérdezgette, de semmi hasznosat nem sikerült megtudnia tőle.
EnglishWhat differences in treatment between men and women has the Council identified in respect of gainful employment?
A férfiakkal és nőkkel való bánásmód terén milyen különbségeket azonosított a Tanács a kereső foglalkoztatás tekintetében?
English. - It is a fact that in the Lisbon strategy, the concept of 'work' relates to formal gainful employment.
írásban. - Tény, hogy a Lisszaboni stratégia szerint a "munka” fogalma a hivatalos, ellenszolgáltatással járó foglalkozást jelöli.
EnglishOTHER GAINFUL ACTIVITY
M. TOVÁBBI JÖVEDELEMTERMELÕ TEVÉKENYSÉG
EnglishThis could encourage an increase in precarious working conditions, to which 31.5% of women in gainful employment are already subject.
Ez a bizonytalan foglalkoztatási feltételek növekedésére ösztönözne, amely körülmények a kereső nők 31,5%-át már most is érintik.