EN gains
volume_up
{only plural}

We need the risks to be distributed fairly, because a large proportion of the earlier gains undoubtedly went into the private sector.
A kockázatokat egyenlően kell elosztani, hiszen a korábbi nyereség nagy része minden kétséget kizáróan a magánszektorban kötött ki.
Obviously, potential gains from these duty savings will be even higher, as trade between the EU and Korea is expected to expand over time.
A vámok csökkentésének köszönhető potenciális nyereség nyilvánvalóan még ennél is magasabb, mivel az EU és Korea közötti kereskedelem idővel bővülni fog.
gains (also: account, avail, benefit, gain)
volume_up
haszon {noun}
It is still well worth clinching a deal, both for the economic gains and in the interests of furthering the WTO.
Még mindig érdemes megkötni a megállapodást, a gazdasági haszon és a WTO előmozdítása érdekében egyaránt.
gains (also: increment, profit)
volume_up
profit {noun}

Context sentences for "gains" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou then give me nineteen gold pieces, take the pearl and depart with your gains.
- Ideadod a tizenkilenc aranyat, fogod a gyöngyöt, és távozol a nyereményeddel.
EnglishGoblin, for all his early gains on me, couldn't interpret such messages.
Noha Lidérc eredetileg előbb járt nálam, az ilyen üzeneteket nem értelmezhette.
EnglishThere were no income taxes, corporate taxes, capital-gains taxes, estate or gift taxes.
Nem volt személyi jövedelemadó, vállalati nyereségadó, kamatadó, örökösödési illeték.
EnglishHe is a happy king, since he gains from his subjects the name of good government.
Boldog király, mert uralkodásáért a "jó" nevet nyerte alattvalóitól.
EnglishThe risk was great—but the potential gains were enormously greater.
A kockázat nagy volt - de a potenciális előnyök még nagyobbnak ígérkeztek.
EnglishBut if South Korea also gains nuclear capability, there'll be a stalemate.
Ha viszont Dél-Korea is rendelkezik nukleáris fegyverrel, akkor fennmarad a patthelyzet.
EnglishThe EU gains its legitimacy from delivering, not least quality of life for citizens.
Az EU legitimitását abból eredeztetheti, hogy minőségileg jobb életet biztosít polgárainak.
EnglishThere were more gains than losses in bringing her body to her mind.
Több örömöt, mint gyötrelmet okozott, ahogy egyesíteni próbálta testét szellemével.
EnglishFor the EU and Portugal I see more gains than losses with this binding objective.
Az EU és Portugália számára több előnyt, mint veszteséget látok ebben a kötelező célkitűzésben.
EnglishOf course these productivity gains can be drawn already on this example.
Természetesen sokat lehetne javítani a hatékonyságon e példa alapján is.
EnglishAs long as there is a demand and a market with big financial gains, the trade will continue.
Amíg van kereslet és jó nyereséggel kecsegtető piac, a kereskedelem folytatódni fog.
EnglishWe may never be able to shake him loose if he manages to consolidate all his gains.
Ha sikerül berendezkednie, soha nem fogjuk tudni kikergetni onnan.
EnglishIt had gambled and won and there was a kind of unexpected elegance in cashing in its gains now.
Torokszorítóan mámorító érzés volt, hogy most végre készpénzre válthatja a jutalmat.
EnglishReawaken your basic humanity and you will see why Hamas gains strength.
Élesszék fel magukban újra az elemi emberséget, és látni fogják, mitől lett erős a Hamász.
EnglishWe have worked hard to ensure that the UN Human Rights Council gains greater credibility.
Keményen dolgoztunk annak biztosításáért, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa hitelesebb legyen.
EnglishThe old question of who gains, or as the Latin puts it cui bono, helps provide an answer here.
A régi kérdés, miszerint kinek jó vagy latinul: cui bono, segít a válasz megtalálásában.
EnglishWe all know that democracy gains strength through constant change.
Mindnyájan tudjuk, hogy a demokrácia az állandó változásból merít erőt.
EnglishOne of the best ways of catching criminals is to track their ill-gotten gains.
A bűnözők elfogásának egyik leghatékonyabb módja az illegális úton szerzett vagyonuk nyomon követése.
EnglishBulgaria's reputation is being tarnished for the sake of short-term political gains.
Rövid távú politikai céljaik érdekében lejáratják Bulgáriát.
EnglishSacrificing agriculture for gains in other areas is simply unacceptable.
Egyszerűen elfogadhatatlan, hogy feláldozzuk a mezőgazdaságot más területeken szerzett nyereségért.