EN

gall {noun}

volume_up
gall
For I see thou art in the gall of bitterness and in the bonds of iniquity.
Úgy látom, elöntött a keserű epe, és fogva tart a gonoszság."
The herb mixture was bitter as gall; she drank it down, grimacing, washed the cup, and put it away.
A főzet keserű volt, mint az epe; megitta, fintorogva, elmosta a kupát, és eltette.
How it must gall you to be unable to partake in the wonders!
Mekkora keserűség lehet, hogy képtelen vagy részese lenni e csodáknak!

Context sentences for "gall" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe forced inaction of their position seemed to gall him more than the others.
A helyzetükből eredő kényszerű tétlenség mintha jobban megviselte volna, mint a többieket.
EnglishHe was a cold, ruthless, nasty little man who'd had the gall to cut Trevor's percentage.
Hideg, számító, kíméletlen, undok pasas, akinek volt képe lefaragni Trevor százalékát.
EnglishI have studied Gall's system, and I am sure she has the bump of Judas.
- Nemhiába tanulmányozom Gall[20] rendszerét, Júdás-dudorokat látok rajta.
EnglishI recently underwent surgery to remove my gall bladder.
A közelmúltban volt egy műtétem, azért hogy eltávolítsák az epehólyagomat.
Englishwith her beside you gall and wormwood would be as sweet as honey.
De hát ővele még az üröm is édes lenne, mint a méz.
EnglishGall, but it's just about the nineteenth-century equivalent.
Nem éppen olyan az alaprajza, mint a szentgallenié, de annak a tizenkilencedik századi megfelelője.
EnglishBut canst thou only die, withered embryo, fetus steeped in gall and scalding tears?
De te még meghalni sem tudsz, elszáradt embrió, epében és meddő sírásban edzett, meg nem született magzat, te!
EnglishTry your Gall system on him, and let me know what you think.
Alkalmazd rá a Gall-féle módszert, és mondd meg, mit tartasz róla.
EnglishThe trespasser had had the gall to come into the house!
A birtokháborító volt olyan arcátlan, hogy betörjön hozzánk a házba!
EnglishHe had the brazen gall to try transforming spells on them!
- Amit természetesen eloszlattál. - mondta Amaranthae.
English(f) the liver, gall-bladder and bile ducts and the hepatic and pancreatic lymph nodes (Lnn. portales);
f) a máj, az epehólyag és epevezetékek, valamint a májhoz és a hasnyálmirigyhez tartozó nyirokcsomók (Lnn. portales);
EnglishUsually gall bladder removal takes 15 to 20 minutes, but in my case it took three hours because of complications.
Általában egy epehólyagműtét 15-20 percig tart, de az én esetemben a komplikációk miatt három órán át tartott.
EnglishHe even had the gall to sound offended.
Még arra is volt pofája, hogy a hangja sértődött legyen.
English3 will cause a gall-bladder infection...
Három malac galandféreg-járványt okozott...
EnglishI mean,' Dimirj said, tapping one claw on the side of Quilan's bed, 'can you believe they've actually had the gall to quote figures, statistics at us?
De ami a legvisszataszítóbb gesztikulált vadul Dimirj , volt pofájuk statisztikákat citálni!
EnglishMr Løkkegaard and Mrs Gáll-Pelcz, who reminded us of the commitment of the Hungarian Presidency, mentioned the mutual evaluation process.
Løkkegaard úr és Gállné Pelcz Ildikó, aki megemlítette a magyar elnökség elkötelezettségét, szóltak a kölcsönös értékelésről.
EnglishI think that it is good that, like Mr Klute and Mrs Gáll-Pelcz, you emphasise the importance of this new supervisory authority.
Úgy vélem, hasznos, hogy Klute képviselő úrhoz és Gáll-Pelcz képviselő asszonyhoz hasonlóan, Ön is kiemeli ennek az új hatóságnak a fontosságát.
Englishto vent one's gall on sb
EnglishFinally, I come to the follow-up, because there were a few remarks by Mrs in 't Veld, Mrs Gáll and Mr Bütikofer which were spot-on.
Végül a nyomon követés kérdésére szeretnék rátérni, mert in 't Veld asszony, Gáll asszony és Bütikofer úr néhány megjegyzése fején találta a szöget.
Englishto have the gall to