"gallant" translation into Hungarian

EN

"gallant" in Hungarian

EN gallant
volume_up
{noun}

gallant

Context sentences for "gallant" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFloyt knew Bear would get gallant, stoic, silently overjoyed support from that quarter.
Floyt tudta, hogy Bear most már lelkes támogatásra számíthat erről a részről.
EnglishI tried to describe the Talarnasca from all that Raymond Gallant had revealed to me.
Abból, amit Raymond Gallont elárult, megpróbáltam leírni a Talamascát.
EnglishGallant of you to come, Space Wanderer to take one more chance with me.
Sportszerű vagy, rvándor, hogy eljöttél, hogy még egy találkozást megkockáztatsz velem.
EnglishThen slowly my gaze shifted to Raymond Gallant who was staring at me intently.
Pillantásom átvándorolt Raymond Gallantra, aki feszülten figyelt.
EnglishHe was a gallant knight of verve and a most fanciful habit of thought!
Sir Pellinore kétségtelenül ügyesebben forgatta a lantot, mint a kardot!
EnglishRaymond Gallant, I can break the door but I have no right to do such a thing.
Raymond Gallant, be tudom törni az ajtódat, de nincs jogom hozzá.
EnglishPoirot rose, made his most gallant bow, and closed his pocket-book.
- Poirot felállt, udvariasan meghajolt Lucia előtt, és eltette a noteszát.
EnglishRaymond Gallant, member of the Talaniasca, I whispered, I need you now.
Raymond Gallant a Talamascából, most van szükségem rád! suttogtam.
EnglishNo longer just her gallant protector and a grossly over-specified mobile game reserve...
Többé nem elveszett lelkek utolsó menedéke, még kevésbé durván túldimenzionált mobil vadaspark...
EnglishFor some reason this only made him look all the more gallant and seductive.
Valami oknál fogva ez csak még nemesebbé és vonzóbbá tette.
EnglishHe had wanted desperately to destroy the Demon after what he had seen it do to the gallant Crispin!
Minden erejével el akarta pusztítani a démont azok után, amit az a hős Crispinnel művelt!
EnglishFor another year, I could not dare to send to Raymond Gallant a letter.
Még egy évig nem mertem levelet küldeni Raymond Gallantnak.
EnglishI called to Raymond Gallant once more, though I knew it was in vain.
Ismét kiáltottam Raymond Gallanthoz, pedig tudtam, hogy hiába.
EnglishPrince Cassander had become a swashbuckling young gallant: vain, self-important, perhaps a trifle arrogant.
Cassander herceg nagyképű fiatalemberré lett: hiú volt, beképzelt és kissé arrogáns.
EnglishI believe that that gallant lad would have equaled a monkey in lightness and a wild goat in agility.
Azt hiszem, ez a derék fiú olyan ügyes volt, akár egy majom, és olyan fürge, akár egy zerge.
EnglishI went to my belongings and took from them the letter from Raymond Gallant.
Előkerestem a holmim közül Raymond Gallant levelét.
EnglishMakes a man feel a hero and a gallant protector.
Az ember nyomban hősnek képzeli magát, az erény felkent védelmezőjének.
EnglishRayrnond Gallant, you must tell me something, I said at once, both to satisfy myself and to put him at his ease.
Meg kell mondanod nekem valamit, Raymond Gallant! rontottam rá, hogy ne féljen már annyira.
EnglishRaymond Gallant of the Talamasca, please hear my prayers.
Raymond Gallant a Talamascából, hallgasd meg könyörgésemet!
EnglishPerched on this great animal, Brezante, who was plump and pear-shaped, made no gallant first impression.
Brezante, aki puhány volt és körte alakú, távolról sem tett előnyös benyomást az óriási állat hátán.