"galley" translation into Hungarian

EN

"galley" in Hungarian

EN galley
volume_up
{noun}

galley (also: galleon)
volume_up
gálya {noun}
The galley quivered, then began to gather way with the measured booming of the drum.
A gálya hánykolódott, azután, a dob kimért pufogása közepette előresiklott.
The black galley was escorted with cheers and shouting into Khondor.
A fekete gálya üdvrivalgás és kiáltozás közepette siklott be Khondorba.
The galley picked up speed and the longships could no more than hold their own.
A gálya növelte sebességét, a harci csónakok pedig, jobb híján, tartották a magukét.
galley
I wasn't hungry, of course, and neither was James Wait, who was frozen solid in the meat locker in the galley below.
Én persze nem voltam éhes, meg James Wait sem, aki lassan kőkeményre fagyott az egy szinttel lejjebb található hajókonyha mélyhűtőjében.

Synonyms (English) for "galley":

galley

Context sentences for "galley" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe'll count together, and you'll set the rhythm for me, like rowers in a galley.
Együtt fogunk számolni, és te adod majd nekem a ritmust, mint a gályaraboknak.
English'He wants Thad to teach him how to write on his own,' Liz said from the galley.
Azt akarja, hogy Thad megtanítsa írni magyarázta Liz a konyhapult mellől.
EnglishJaxart said slowly, That first night in the galley I heard you cry Rhiannon's name.
Én is hallottalak az első éjszakán: Rhiannon nevét kiáltottad - mondta Jaxart lassan.
EnglishThe sword is too clean a death or you would have slain her on the galley.
Túl egyszerű lett volna, ha a pengédtől hal meg, másként már agályán lekaszabolod.
EnglishAs for running the Bankswhy do you suppose every Sark galley carries captive Swimmers?
-Ami az áttörést illeti: mit gondolsz, minek tartanak minden sark hajón fogoly Úszókat?
EnglishWe can't even understand the Dhuvian weapons you captured in the galley.
Még azokkal a dhuvai fegyverekkel se tudunk mit kezdeni, amiket a gályán zsákmányoltál!
EnglishNext came the relatively comfortable crew accommodations, and then the galley.
Ha van valami, amit Ryan gyűlöl, hát az az ablak nélküli repülőgép.
EnglishI shut the door at the top of the companion ladder and went along to the galley.
Becsuktam az ajtót a lépcső tetején, és lementem a konyhába.
EnglishMac turned to me as the Pole led him firmly out of the galley.
Mac felém fordult, miközben Zelinski határozottan kifelé vezette a konyhából.
EnglishHe sent for Boghaz on the pretext of giving orders concerning the galley.
Azzal az ürüggyel, hogy a gályára vonatkozó parancsokat szándékszik kiadni, Boghazért küldött.
EnglishSato finished his walk-around and climbed aboard, stopping first at the forward galley.
Szato, miután körbejárta a gépet, felment a fedélzetre, és egy pillanatra megállt a konyhában.
EnglishHe took the galley—he captured Ywain—he slew the Serpent!
Õ foglalta el a gályát, ő ejtette foglyul Ywaint, ő ölte meg a Kígyót!
EnglishWith the sun on his right and the stars on his left, Foyle shot aft towards the galley storeroom.
Jobb oldalán a nappal, balján a csillagokkal, Foyle hátrafelé haladt az éléskamrához.
EnglishIf they could drive the galley fast enough they'd have a chance.
Ha képesek eléggé felgyorsítani a gályát, esélyük lehet a menekülésre!
EnglishThose things and the headlong speed of the galley saved them.
Ez s a tekintélyes sebesség óvta meg a gályát s utasait a pusztulástól.
EnglishI saw the galley in the harbor below when we reached the edge of the cliff.
Odaértünk a szirthez, és én megláttam a mélyben a gályát.
EnglishThe men of the galley crew growled a warning assent to that.
A gályáról szabadultak csapata fenyegető morgás kíséretében helyeselt.
EnglishHe took off his glasses as I entered the galley and rubbed his eyes.
Amikor beléptem, levette a szemüvegét, és a szemét dörzsölte.
EnglishThe Sark ships closed in around the galley, a mobile wall of defense.
A gályát mozgó védőfal gyanánt sark hajók fogták gyűrűbe.
EnglishMy body absorbed gratefully the warmth of the galley and the thick liquid scalded my throat as I drank.
Testem hálásan szívta magába a konyha melegét, és amíg ittam, a sűrű ital égette a torkomat.