"gallop" translation into Hungarian

EN

"gallop" in Hungarian

HU

EN gallop
volume_up
{noun}

gallop (also: burst, dash)
volume_up
vágta {noun}
And he drove his heels into Faran's flanks and charged past her at a gallop.
Sarkantyúját Faran oldalába vágta, és elvágtatott Lillias mellett.
We will gallop into the world of third person and multiple point of view.
Vágta a harmadik személy" és a sokszoros nézőpont" világába!
He cut the top off a post as thick as my leg with one swipe at a full gallop.
Vágta közben, egyetlen csapással levágta egy lábnyi vastag cölöp tetejét.
gallop
volume_up
galopp {noun}
It went willingly enough, but slipped and slid in the snow in some-thing a little faster than a trot and a lot slower than a gallop.
Kicsit gyorsabban ment, mint az ügetés, egy kicsivel lassabban, mint a galopp és a ló minden akarata ellenére is meg-megcsúszott hóban.

Synonyms (English) for "gallop":

gallop
English

Context sentences for "gallop" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe backed Faran off the road, and the column thundered past him at a gallop.
Farannal lekanyarodott az útról, és az oszlop dübörgő vágtával eltűnt a ködben.
EnglishThey rode out through the gate at a gallop and plunged directly into the smoke.
Sebes vágtában távoztak a kapun keresztül, egyenesen bele a füstfelhőbe.
EnglishThe Charlotte Banshees hosting the two-time defending champion, Houston Gallop.
A Charlotte Banshees a kétszeres bajnok Houston Gallopot látja vendégül.
EnglishI hitched Hippolito's iron-legged goat to a cart, and rode at a gallop away from Maule.
Befogtam Hippolito vaslábú kecskéjét egy szekér elé, és mentettem az irhámat.
EnglishFaran flicked his ears irritably, then moved alongside the column at a gallop.
Faran ingerülten megbillentette a fülét, aztán könnyű vágtában az oszlop elejére indult.
EnglishAt a full gallop, the superb horsemen cut through the Gnome riders who barred their way.
Sebes vágtában törtek át a nagyszerű katonák az útjukat elálló gnóm lovasokon.
EnglishThey broke out of the woods, kicked their horses to a gallop, and dashed away.
Kiugrattak a fák közül, vágtára sarkallták lovaikat és elszáguldottak.
EnglishHe spurred Faran into a gallop and thudded up the long slope of the road towards the hilltop.
Vágtára ösztökélte Farant, és nekivágott a dombtetőre vezető hosszú emelkedőnek.
EnglishThey,'ve been trading basket for basket,y,et the Gallop holding a slim lead for the moment.
Kosárra kosárral válaszolnak, bár jelen pillanatban egy hajszállal a Gallop vezet.
EnglishThey saw Sir Roger and his brilliant companions gallop down their sedate avenues.
Kíváncsi szemek kísérték Sir Rogert és pompás kíséretét, amint végigügetett a széles sugárúton.
EnglishFar ahead, the troop from Lyonesse could be seen, also riding at a pounding gallop.
A távolban a szintén vágtában távolodó Lyonesse-i csapat látszott.
English'All right, gentlemen,' Vanion said then, I think a gallop is in order at this point.
Rendben, uraim fordult hátra Vanion , mostantól vágtában haladunk.
EnglishThey left the trees on the margin of the lake at a gallop, heading north.
Észak felé, vágtában hagyták el a tópartot övező keskeny erdősávot.
EnglishThese moved but slowly for a powered machine, no faster than a horse could gallop.
Olyan nagyok voltak, mint egy parasztház, és valószínűleg mindenféle támadásnak ellen tudtak állni.
EnglishHe rode hard into battle, chopping off heads at full gallop.
Hírhedt volt róla, hogy belovagolt a csatába, és vágtában kaszabolta le a fejeket.
EnglishWe ride through the ambush at a gallop the way you suggested until they start to come after us.
Átvágtatunk a leshelyükön, ahogy te is mondtad, amíg utánunk nem jönnek.
EnglishHis mind suddenly tried to break into a gallop, an overbred trotter trying to break stride.
Agya hirtelen száguldani próbált, mint a túltenyésztett ló, amikor vágtába csap át az ügetőn.
EnglishArtaq gained the summit of the rise at full gallop and broke downward for the Silver River.
Artaq fölvágtázott a dombtetőre, majd lenyargalt az Ezüst-folyóhoz.
EnglishBut when Kylla broke into a gallop over a meadow flecked with
Én is rá akartam kapcsolni, de Eln kinyújtotta a karját, hogy megállítson.
EnglishThe commander bawled orders to depart this place of death, and the column started off at full gallop.
A parancsnok ordítva menekülésre buzdította embereit, és az oszlop vágtatni kezdett.