"gallows" translation into Hungarian

EN

"gallows" in Hungarian

EN gallows
volume_up
{noun}

gallows (also: gibbet, scaffold, tree, gallows-tree)
It was easy to believe that there was a gallows tree dangling a noose over a trap
Nem volt nehéz elképzelni, hogy odafent egy akasztófa meghurkolt kötele himbálódzik egy csapóajtó felett.
Kiválasztott egy gombot... az ötödiket vízszintesen és függőlegesen számolva, amelyiken egy fejjel lefelé fordított akasztófa állt.
Fourth, no matter what I wanted to do now it would be absolutely impossible for me to let you go without having myself dragged to the gallows with the others.
Negyedszer: akármit is akartam tenni, most már, ha elengedlek, masírozhatok én is az akasztófa alá a többiekkel.
gallows (also: tree, gallows-tree)
volume_up
bitó {noun}
gallows (also: tree, gallows-tree)
The pair of us are sitting under the gallows.
Te is, én is a bitófa árnyékában vagyunk.
gallows (also: hanging)
Long Liam fled from the chamber but was taken, adjudged and led to the gallows.
Hosszú Liam el akart menekülni, de elfogták, és akasztás általi halálra ítélték.

Context sentences for "gallows" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishasked Petrofsky in an attempt at gallows humor.
Ki gyújtja be az iniciáló gyutacsot? próbálkozott humorizálni Petrovszkij.
EnglishIt pictured a handsome young man being strung up from a makeshift gallows.
Egy jóképű fiatalembert mutatott, aki egy hirtelenjében összeácsolt akasztófán lógott.
EnglishI'd tear you apart and hang you on a Galacti Gallows, and the Universe would bless me.
Darabokra tépnélek, a Galaktikus Bitóra kötnélek föl, és a Világmindenség megáldana érte.
EnglishThe condemned woman ate a hearty last meal, she thought with gallows humor.
Az elítélt nő elfogyasztja halála előtti utolsó, bőséges vacsoráját, jutott eszébe keserűen.
EnglishWho would think that so pretty a toy would be a purveyor to the gallows and the prison?
Ki gondolná, hogy ez a szemrevaló kis csecsebecse a bűnnek és erőszaknak szálláscsinálója?
EnglishAnd now you would make the sword of the Mysteries into the cross of death, the gallows for the dead!
És a misztériumok kardjából most a halál keresztjét, a halál bitófáját csináltad!
EnglishUsing cranes as gallows is a crime, and a misuse of technology.
Akasztófaként darukat használni bűn, és a technológiával való visszaélés.
EnglishThe sudden grief in his voice disturbed a flock of gallows ravens in the branches overhead.
Gyászos hangjától felrebbentek a bitóhollók az ágakról odafent.
EnglishOne brother slipped in the mush of rotted gallows leaves beneath their feet and went down in the dirt.
A lábuk alatti, rothadt bitótörmeléken az egyik fivér megbotlott, és elterült a földön.
EnglishThe Ohrdruf gallows were capable of hanging six at a time.
Az ohrdrufi akasztófákon egyszerre hat embert lehetett akasztani.
EnglishHe persuaded Joseph that none of them was safe from the gallows while Aaronia lived.
Fitzstephan bebeszélte tehát Joseph-nek, hogy csak akkor lehetnek biztonságban az akasztófától, ha Aaronia nem él.
EnglishNow they chattered like men as they hopped around on the bloodred branches that had sprouted from the gallows.
A bitókból sarjadó, vérvörös ágakon ugrándozva ember módjára fecsegtek.
EnglishWhen he had finished reading it, Manning sat back like a man reprieved from the gallows.
Mikor befejezte az olvasást, Manning úgy dőőlt hátra, mint aki megtudta, hogy felfüggesztették a halálos ítéletét.
EnglishMy photograph was taken while I looked up at the gallows.
Mialatt az akasztófákat szemléltem, lefényképeztek.
English22 - IN GALLOWS FOREST NOBODY NOT EVEN CHRISTOPHER CARRION himselfknew every last secret of the Midnight Island.
*** 22 BITÓERDÕBEN *** Senki sem ismerte az Éjfél-sziget minden titkát, még maga Kremátor Kristóf sem.
EnglishWhen we grab our man--or woman--we're going to find it's a goof, and Napa will get it instead of the gallows.
Ha elkapjuk az emberünket akár nő is lehet , majd kiderül, hogy elmebeteg, és ahelyett hogy felkötnék, majd csak diliházba kerül.
EnglishThe matter was so prearranged that it is my belief that they brought with them some sort of block or pulley which might serve as a gallows.
Előre kiterveltek mindent, valószínűleg még csigát is hoztak magukkal, hogy könnyebb legyen a dolguk.
EnglishI make my own home... be my gallows.
"Házamat építem..." "akasztófámnál."
EnglishA great long gallows of a man with a ravaged face and a haggard frozen right eye that had a clotted iris and the steady look of blindness.
Nagy, hosszú égi meszelő, sebhelyes arc, fagyott halszem, amelynek alvadt írisze a vakok merev pillantásával bámul a semmibe.
EnglishGet some off the gallows.