"gay" translation into Hungarian

EN

"gay" in Hungarian

volume_up
gay {adj.}

EN gay
volume_up
{adjective}

gay (also: beaming, blithe, buoyant, cheery)
volume_up
vidám {adj.}
People in gay clothes and gay faces went past us and got into the taxi.
Vidám öltözetű, vidám képű emberek haladtak el mellettünk, és beszálltak a vízitaxiba.
The air was continuously alive with gay synthetic melodies.
A levegőben állandóan vidám szintetikus melódiák szálltak.
Her boyish face was gay and bright and she came forward quickly, almost trotting.
Fiús arca vidám volt, és derűs, amint fürge léptekkel közeledett.
gay (also: hot, rich, warm, to be warm)
volume_up
meleg {adj.}
A gang of thugs, a blackmailer, an angry husband, a gay lover...
Huligánok bandája, zsaroló, dühös férj, vagy tán egy meleg szerető...
00:34:00.51,00:34:03.34 I'm sure the gay community appreciates your support.
Biztos vagyok benne a meleg közösség méltányolja a hozzáállásod.
Instead, it is against gay and lesbian citizens of the country.
Ehelyett az ország meleg és leszbikus polgárai ellen irányul.
gay (also: camp, homosexual)
That is also essential for gay organisations.
Ez egyébként érvényes a homoszexuális szervezetekre is.
And that's followed by these lines about gay adoption: What is the problem with gay adoption?
És a következő sorokkal folytatódik a homoszexuális örökbefogadásról: Mi a baj a homoszexuális örökbefogadással?
Homoszexuális férfiként elkötelezett vagyok az ügy mellett.
gay (also: sandy, gravelly)
Extorting from rich gay men who are still hiding in the closet.
Megzsarolnak olyan gazdag homokos férfiakat, akik titkolják a hajlamaikat.
'I mean, it wouldn't bother me or anything if you are gay.
- Úgy értem, engem cseppet sem zavarna, ha kiderülne, hogy homokos.
Lestat, pokolra kerül a homokos fiam?
gay (also: dappled, fancy, gaudy, mottled)
volume_up
tarka {adj.}
The shelves were gay with colored dishes and glasses and a set of pewter serving dishes.
A polcokon vidáman csillogott a tarka edény, az üveg és egy sorozat ón tálalóedény.
A couple of frayed lamps with once gaudy shades that were now as gay as super-annuated streetwalkers.
Itt-ott egy-egy kopott, tarka ernyős lámpa; annyi derű áradt belőlük, mint egy kivénhedt prostituáltból.
Three commercial calendars were hanging on the walls, each with a girl in gay Chinese costume with bright pink cheeks.
Három kereskedelmi naptár függött a falon, mindegyiken tarka kínai ruhás, rózsapiros arcú leányzó képe.
gay (also: active, alive, animated, breezy)
Bales of cheap printed cottons in gay colours made a feast for the eyes.
Az élénk színű, olcsó pamutbálák valóságos ünnepet jelentettek szemének.
Vidám, élénk, gondtalan.
Vidám és nagyon is élénk volt.
She looked gay and sparkling and bright -- and very lovely in that drab room.
Jókedvű, ragyogó, derűs és nagyon bájos volt abban az egyhangú szobában.
She mayn't be so gay now, said the Inspector.
Nem biztos, hogy ma is ilyen jókedvű mondta a felügyelő.
A gay fellow like him hasn't the time to do it.'
Olyan jókedvű ember, mint az, rá sem ér ilyesmire."

Context sentences for "gay" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI was rather worried that evening, as were the Ugandan lesbians and gay men.
Én még az ugandai leszbikusoknál és melegeknél is jobban aggódtam azon az estén.
EnglishHer red jumper, freshly washed, was a gay splash of colour in the little sick-bay.
Frissen mosott piros pulóvere derűs színfoltként virított a kis betegszobában.
EnglishYou can have sex-- You can do it, you know, many guys at a time, but it's not gay.
Még szexelhetünk is-- Több férfival egyszerre, de attól még nem lennél buzi.
EnglishWith an old, gay, terrible cry of ruin, the unicorn reared out of her hiding place.
Az egyszarvú a veszedelem ősi, boldog, rettentő kiáltásával előrontott búvóhelyéről.
EnglishIt had come rather early that year, so it was a bit cold, but it was a gay time.
Kissé korán történt abban az évben, úgyhogy fáztunk is egy kicsit, de azért jót mulattunk.
EnglishHe had waved at her, so cheerful and gay, with a big dark mare beside him.
Julien barátságosan, vidáman intett, és egy nagy, sötét kanca állt mellette.
EnglishEspecially in a deserted balcony of a near-empty gay porno house at midnight.
Különösképpen nem éjféltájt egy majdnem teljesen üres homokosmozi elhagyatott erkélyén.
EnglishAs a gay man living in the 1970s and 1980s, I could so easily have contracted the HIV virus.
Melegként, az 1970-es és az 1980-as években könnyen elkaphattam volna a HIV-vírust.
EnglishLane cracked up, and burned the Gay Coalition office in Des Moines.
Lane megtébolyult, és felgyújtotta a Homokosok Társaságának irodáját Des Moinesban.
EnglishLiane made a gay flourish of his hat and sprang away to the ruins.
Liane széles mozdulattal meglengette a kalapját, és eliramodott a romok felé.
EnglishIt is revolting to see right-wing politicians scapegoating gay people in Lithuania.
Felháborító, hogy Litvániában a jobboldali politikusok a melegeket akarják megtenni bűnbaknak.
EnglishHey,why you fuckin' with the gay guy, ''G'' When really you're the one who's got the H.I.V.
El se hiszem ezt a sok baromságot, amit itt a New Detroit Stamping-ben Vanessa mondott.
EnglishI told you,Jeff... you gotta work through gay porn before they letyou set foot in hetero.
Mondtam, Jeff... először melegpornókban kell szerepelned, mielőtt átmehetsz a heterókhoz.
EnglishThe Fairy, seeing him run and jump around the room gay as a bird on wing, said to him:
Úgy megrémült, hogy elkezdett jajgatni, ahogy csak a torkán kifért:
English. - (PL) I voted for the adoption of Gay Mitchell's report.
írásban. - (PL) Gay Mitchell jelentésének elfogadása mellett szavaztam.
EnglishIt's not my fault you're in love with a big gay cheerleader who won't return your phone calls.
Nem az én hibám, hogy egy olyan buzi pompomosban zúgtál bele, aki nem akar visszahívni.
EnglishI don't care how gay you are... and I don't care how stupid you are.
Nem érdekel mennyire vagy buzi... és nem érdekel, mennyire vagy hülye.
EnglishNow, after poor Spain, even Paris seemed gay and prosperous.
Most, a szegény Spanyolország után, még Párizst is vidámnak és virágzónak találtam.
EnglishGuyal noted with wonder how Ameth fitted her mood to the musicgrave and gay as the music led her.
kalmazkodik a zenéhez; elkomolyodott és felderült, ahogy a zene diktálta.
EnglishHe is discreet, so the Countess exploits him - just the way of the gay world.
Mivel hallgatag ember, a grófné kifosztja, és éli világát!