EN gear
volume_up
{noun}

1. general

They would be in full combat gear but their uniforms would be covered by civilian raincoats.
Teljes felszerelés lesz náluk, de egyenruhájukat civil esőköpeny takarja majd.
Talán van benne használható felszerelés és ennivaló.
Survival gear, always know what you have, you taught me that.
Túlélő felszerelés, az ember mindig tudja, hogy mire számíthat, te tanítottad.
'Gear that is worryingly opaque to my senses, which it shouldn't be.
Olyan szerkezet, ami aggasztóan látható az én érzékelőimmel, pedig elvileg nem kellene neki látszani.
'There's some sort of extra gear up there, on the ceiling.'
Van valami extra szerkezet a plafonon.
Használd ezt... ez a legújabb szerkezet!
gear (also: speed)
There'd been some lack of agreement on the gearing to be used.
Némi nézeteltérés támadt a sebességfokozat megválasztásánál.
We have reduced rolling resistance and included gear shift indicators in this proposal, which was not in the original proposal.
Csökkentettük a gördülési ellenállást és a sebességfokozat-mutatót szerepeltettük e javaslatban, bár az az eredetiben még nem szerepelt.
It makes low rolling resistance tyres mandatory and requires the installation of tyre pressure monitoring systems and gear shift indicators.
Kötelezővé teszi az alacsony gördülési ellenállással rendelkező abroncsokat, és az abroncsnyomás-ellenőrzési rendszerek és sebességfokozat-mutatók beszerelését.
gear
Why were there so many spokes hungry for your fingers, so many gears eager to grab for your guts?
Miért van olyan sok küllő, amely az ujjaidra éhes, olyan sok fogaskerék, amely mohón kapna a beleid után?
gear (also: rig)

2. colloquial

gear
volume_up
drogok {noun}

Context sentences for "gear" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTrull and Rhulad came close with their own gear and all was bound to the rope.
Trull és Rhuland is odamentek a saját holmijukkal, s az is a kötél végére került.
EnglishLight tables were taken from the walls and set up on trestles and laden with gear.
Könnyű asztallapokat akasztottak le a falról, lábakra helyezték és megterítették.
EnglishShe shifted back into gear and off, her tires spinning on the leaf-covered asphalt.
Sebességbe kapcsolt, és tovaszáguldott a lehullott falevelek borította aszfalton.
EnglishI'm a thirty-six regular, Chavez replied lightly as he stowed his camera gear.
Harminchatos a méretem felelte könnyedén Chavez, miközben táskájába tette a gépét.
EnglishSimultaneously, Martin raised the airbrakes to maximum up and dropped the gear.
Ugyanakkor Martin a szárnyféket teljesen kiengedte, ezzel csökkentette a sebességet.
EnglishFrom a grass hut nearby they rented snorkeling gear, catamarans and vol-leyballs.
A közeli kunyhóból vitorlázófelszerelést, csónakot és röplabdát béreltek a turisták.
English'Nothing special,' I assured him, putting down my gear and taking my jacket off.
Semmi különös biztosítottam, miközben letettem a cuccomat, és levettem a zubbonyomat.
EnglishOrmack dropped the landing-gear handle and flipped the airbrake lever full up.
A másodpilóta elengedte a hajtómű fogantyúját, és teljesen felhúzta a féket.
EnglishI tell you, Gwenhwyfar, when the morning comes, your horse and gear will be ready.
Én mondom néked, Gwenhwyfar, hogy mire felkel a nap, a lovad meg a holmid készen áll.
EnglishThe Russians have long put their soldiers in simple but warm winter gear.
Az oroszok régóta egyszerű, de meleg, téli felszerelésbe bújtatják a katonáikat.
EnglishThe pilot was wearing Ins normal flight gear plus an inflatable life jacket.
A pilóta a rendes repülőfelszerelésén túl felfújható mentőmellényt is viselt.
EnglishI've lugged my cooking-gear all the way from the last camp, and what use has it been?
Csak cipelem a legutóbbi táborhelyünk óta a kiskondért, s ugyan mi hasznunk belőle?
EnglishDecrease velocity, lower your landing gear, and follow us or you will be attacked.
Csökkentse sebességét, bocsássa ki a futóművét, és kövessen minket, különben támadunk.
EnglishThat plane is manned by the experts that designed all the gear aboard the Excaliburs.
A gép fedélzetén lévő legénység azokból áll, akik tervezték és kipróbálták a gépet.
EnglishUsing their rappelling gear, the PJs edged off the Sea Hammer and slid to the ground.
A mentők kiugrottak a gépből, és köteles csörlőjükkel leereszkedtek a földre.
EnglishTheir gear was already packed, always set up that way as a matter of routine.
A holmijuk már össze volt csomagolva, rutinszerűen mindig így pakolták el.
EnglishFrank threw the Ford in gear, popped the brake, tramped hard on the accelerator.
Sebességbe kapcsolta a Fordot, kieresztette a kéziféket, és keményen a gázpedálra lépett.
EnglishHe heard the flaps lower, and soon thereafter, the landing gear went down.
Új vegyületeket kereshetnek a fákban és növényekben, amelyek csak itt nőnek.
EnglishHe called his people off and pulled them back to don the military gear.
Visszarendelte az embereit, és elküldte őket, hogy öltsék magukra a védőruhát.
EnglishThe chauffeur put the limousine in gear, made it creep through the sea of raging flesh.
A sofőr sebességbe tette a kocsit, lassan kúszott át az emberi hús háborgó tengerén.

Other dictionary words