"to get at" translation into Hungarian

EN

"to get at" in Hungarian

EN to get at
volume_up
{verb}

to get at (also: to bluff, to bubble, to chisel, to con)
When you get to Sidewinder--if you get to Sidewinder--you go to Durkin's Conoco.
Ha elér Sidewinderbe amennyiben egyáltalán eljut odáig, menjen el a Durkin-garázsba.
Just remember, a police boat can get from the station to our position in seven.
Csak ne felejtsd el, hogy egy rendőrcsónak az állomástól idáig 7 perc alatt elér.
Can you imagine how bad it will be when we get it down to a decent depth?
El tudod képzelni, mi lesz, ha egyszer elér valami tisztességes mélységet?
to get at (also: to break, to bust, to fulminate)
to get at
Perhaps it will get to them through the translation.
A Tanácsnak is, majd a fordításból talán eljut hozzájuk.
When you get to Sidewinder--if you get to Sidewinder--you go to Durkin's Conoco.
Ha elér Sidewinderbe amennyiben egyáltalán eljut odáig, menjen el a Durkin-garázsba.
Trout said he hoped to get safely to a cheap hotel.
Trout azt mondta, reméli, hogy biztonságban eljut egy olcsó szállodába.
to get at
to get at
Now get into her office, see if she's accessed the program.
Most pedig be kell jutnia az irodájába, és megnézni, hogy hozzáfér-e a programhoz.

Similar translations for "to get at" in Hungarian

get noun
to get verb
Hungarian
at
Hungarian

Context sentences for "to get at" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI wonder how long it'd take me to get back to Cimmura,' he said in an icy voice.
Azon gondolkodom, mennyi időmbe telne visszamenni Cimmurába mondta jeges hangon.
EnglishAll we have to do is get back out of the driveway and get pointed down the bill.
Csak annyi kell, hogy kifaroljunk, és az autó orrát a dombnak lefelé irányítsam.
EnglishAfter that, John's father read every book about bears he could get his hands on.
Ezután John apja minden könyvet elolvasott a medvékről, amihez csak hozzájutott.
English`Then we go to Rome, you and I, and we get drunk together on good Italian wine!'
Akkor jössz velem Rómába, és leisszuk magunkat jó itáliai borral! súgtam vissza.
EnglishThe important thing was to get beyond what Janas had thought of as the 'q-zone'.
A legfontosabb, hogy túljussanak azon, amire Janas úgy gondolt, mint q övezetre.
EnglishI mean KGB, and not just KGB, used to torture in order to actually get this data.
Úgy értem a KGB, és nem csak ők, régebben kínzással jutott ezekhez az adatokhoz.
EnglishBruiser's too smart to get in the middle of it, but he's always on the fringes.
Bruiser túl okos ahhoz, hogy nagyon belekeveredjen, de azért ott van a közelben.
EnglishAnd the first thing is, get into that tub while I try to find you some clothes.'
És most az az első, hogy te megfürdesz, és én addig keresek neked valami ruhát.
EnglishHe is going to get more than the engagement: he is going to get us in codecision.
A részvételnél is többet akar elérni: rá akar venni bennünket az együttdöntésre.
EnglishYou'd better get busy on your book-borrowing if any good's to come of it, I said.
Kapkodd magad a könyvkölcsönzéssel, mert rövidesen már nem lesz érdemes mondtam.
EnglishNothing you'd get up in the middle of the night and write home to mother about.
Semmi olyasmi, ami miatt fölkelsz az éjszaka közepén, és levelet írsz a mamának.
EnglishDavin didn't get an answer from his instructor, still back in the weapons cache.
Nem kapott választ az oktatótól, aki még mindig a fegyverfülkében tartózkodott.
EnglishIt took her thirty seconds to reach the school gate and get out into the street.
Harminc másodpercen belül kint volt az iskola kapuján, és már az utcán szaladt.
EnglishThere have always been private companies that tried to get round this situation.
Mindig akadtak olyan magáncégek, amelyek megpróbálták megkerülni ezt a helyzetet.
EnglishWe're not going to skulk off and get married... as if we're ashamed of ourselves.
Nem fogunk elsettenkedni, és megházasodni valahol, mintha szégyellnénk magunkat.
EnglishShe's used to having me away, and we'll get a routine figured out in a day or so.
Megszokta, hogy nem vagyok otthon, és néhány napon belül kialakul valami rutin.
EnglishEven Jabba had given up trying to get a percentage of his nonexistent takings.
Még Jabba is felhagyott azzal, hogy százalékot követeljen nemlétező forgalmából.
EnglishLike everybody else on Mars, Bee and Chrono have learned to get along all alone.
Mint a Marson mindenki, Bee és Chrono is megtanulta, hogy egyedül boldoguljon.
EnglishThe fires were dying down, having devoured all they could get their tongues to.
A tüzek már kialvóban voltak; a lángok mindent felemésztettek, ami éghető volt.
EnglishThey could get all the dope about my life from Rhoda - and there's nothing there.
Az életemről mindent megtudhatnak Rhodától, nem mintha bármi érdekes volna benne.