EN

to get off {verb}

volume_up
to get off
volume_up
leszáll {vb} (járműről)
What you're in right now, and what you'll be in every time you get off of a train at that depot yonder, is Beat Four.
Ez a hely, ahol most van, és mindig is lesz, ha leszáll valamelyik vonatról azon az állomáson ott ni, a Négyes Körzet.
to get off (also: to get down)
to get off

Similar translations for "to get off" in Hungarian

get noun
off adverb
off adjective
getting off noun

Context sentences for "to get off" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe're not going to skulk off and get married... as if we're ashamed of ourselves.
Nem fogunk elsettenkedni, és megházasodni valahol, mintha szégyellnénk magunkat.
EnglishSuch people must not get off with a fine - prison sentences are called for here.
Az ilyen emberek ne ússzák meg pénzbírsággal - itt már börtönbüntetésre van szükség.
EnglishHe just wants to get through, get himself off the witness stand and out of Memphis.
Csak túl akar már lenni rajta, el akar tűnni a tanúk padjáról meg Memphisből.
EnglishI sent Zelinski off to get breakfast and Jenny and I went down to the engine-room.
Zelinskit elküldtem reggelit készíteni, aztán Jennyvel lementem a gépházba.
EnglishFirst, he figured, get off a message of condolence to the Vatican mission.
Először is, töprengett, küld egy részvétnyilvánító üzenetet a vatikáni missziónak.
EnglishThe projects are in place and we must ensure that we get this plan off the ground.
A projektek készen állnak, és nekünk biztosítanunk kell, hogy ezt a tervet elindítsuk.
EnglishWe'll stay close to the river bank in case we need to get off the boat in a hurry.'
Majd a part közelében maradunk, hogy a veszély első jelére kiszállhassunk.
EnglishLet me see if I can get some vibrations off it, Liz said suddenly, closing her eyes.
Hadd lám, tudok-e belőle valami sugárzást gerjeszteni mondta Liz, és lehunyta szemét.
EnglishI don't get my rocks off by humiliating myself, you know, Mrs. Ralph says.
- Az se a formám, hogy megalázkodással gyógyítsam a bajomat - magyarázta Mrs. Ralph.
EnglishHe returned to his breakfast, then decided to stand and get more off the buffet.
Visszatért a reggelijéhez, aztán úgy döntött, feláll, és szed még magának a büféasztalról.
EnglishCorbell jumped down onto the flaming bedclothes, prepared to get off fast.
Corbell a lángoló ágytakaróra érkezett, készen arra, hogy gyorsan leugorjon.
EnglishBut get the press off my back before the elections, and the Russian Ambassador as well.
De most, a választások előőtt a sajtót és az orosz nagykövetet tartsa távol tőőlem.
EnglishTell her to get off the couch, stop eating Twinkies, and maybe go out for field hockey.
Akkor keljen fel a fotelből, ne egyen annyit, és talán kimehetne gyephokizni.
EnglishWon't even get off his case of Malachis for a look at the Space Wanderer.
Nem kelne fel a malachis ládájáról, hogy egy pillantást vessen az rvándorra!
EnglishWe'll have to get off the train sooner or later, and they'll catch us.
- Előbb-utóbb le kell szállnunk a vonatról, és akkor... akkor elcsípnek minket.
EnglishBut I will not get drawn off into a long defense of the documents or of the Talamasca.
De most nem óhajtok hosszas védőbeszédet mondani az okmányok vagy a Talamasca mellett.
EnglishWhereas if you don't get off on no foot at all, you're sitting pretty and money coming in.
Ha viszont helyesen viselkedik, akkor nyugodtan ülhet, közben meg jön be a dohány.
EnglishHelp smokers get off cigarettes — by getting them onto drugs?
Segíteni leszoktatni az embereket a dohányzásról - hogy rászoktatjuk egy drogra?
EnglishI therefore implore that we get off the slippery slope of these decisions.
Azt mondom tehát, hogy hagyjuk el az ilyen döntések ingoványos területét.
EnglishIn the future we need to try and get freight transport off the road.
A jövőben arra kell törekednünk, hogy az áruszállítást letereljük a közutakról.