"get off it!" translation into Hungarian

EN

"get off it!" in Hungarian

EN get off it!
volume_up
{interjection}

get off it! (also: cheese it!)
get off it! (also: cheese it!)

Similar translations for "get off it!" in Hungarian

get noun
to get verb
Hungarian
off adjective
off adverb
it noun
Hungarian

Context sentences for "get off it!" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSuch people must not get off with a fine - prison sentences are called for here.
Az ilyen emberek ne ússzák meg pénzbírsággal - itt már börtönbüntetésre van szükség.
EnglishFirst, he figured, get off a message of condolence to the Vatican mission.
Először is, töprengett, küld egy részvétnyilvánító üzenetet a vatikáni missziónak.
EnglishWe'll stay close to the river bank in case we need to get off the boat in a hurry.'
Majd a part közelében maradunk, hogy a veszély első jelére kiszállhassunk.
EnglishCorbell jumped down onto the flaming bedclothes, prepared to get off fast.
Corbell a lángoló ágytakaróra érkezett, készen arra, hogy gyorsan leugorjon.
EnglishTell her to get off the couch, stop eating Twinkies, and maybe go out for field hockey.
Akkor keljen fel a fotelből, ne egyen annyit, és talán kimehetne gyephokizni.
EnglishWon't even get off his case of Malachis for a look at the Space Wanderer.
Nem kelne fel a malachis ládájáról, hogy egy pillantást vessen az rvándorra!
EnglishWe'll have to get off the train sooner or later, and they'll catch us.
- Előbb-utóbb le kell szállnunk a vonatról, és akkor... akkor elcsípnek minket.
EnglishWhereas if you don't get off on no foot at all, you're sitting pretty and money coming in.
Ha viszont helyesen viselkedik, akkor nyugodtan ülhet, közben meg jön be a dohány.
EnglishHelp smokers get off cigarettes — by getting them onto drugs?
Segíteni leszoktatni az embereket a dohányzásról - hogy rászoktatjuk egy drogra?
EnglishI therefore implore that we get off the slippery slope of these decisions.
Azt mondom tehát, hogy hagyjuk el az ilyen döntések ingoványos területét.
EnglishThe implementation of the eight thematic partnerships has yet to get off the ground, however.
A nyolc tematikus partnerség végrehajtásának azonban még lendületbe kell jönnie.
EnglishIt was my letter to the trespasser of Sugar Devil Island, warning him to get off the property.
Az én levelem volt az ördögszigeti lakásfoglalónak, hogy távozzon a birtokomról.
EnglishThey had to get off the bottom before giving the submarine any forward movement.
Elszakadtak hát a fenéktől, mielőtt a tengeralattjárónak egy kis lendületet adtak volna előre.
EnglishAnd every so often you two would get off somewhere and try to fit things together.
És ti ketten majd gyakran elmentek valahova, és amit megtudtatok, megpróbáljátok összerakni.
EnglishHe came to New Orleans and got rich off Voodoo, rich as anybody can get off Voodoo.
Eljött New Orleansba, és meggazdagodott a vuduból, annyira, amennyire a vuduból csak lehet.
EnglishIf I don't get off this ledge soon, I thought, it won't matter that I stopped the bleeding.
Ha hamarosan nem jutok le erről a peremről, gondoltam, nem számít, eláll-e a vérzés.
EnglishI know where I get off, so I said 'righty ho,' and that was that.
Tudom, hogy mikor jobb lelépnem, így hát azt mondtam, kösz", és ez volt minden.
EnglishLook, honey, I get off duty in five minutes, but I'll tell Telda to watch you real close, okay.
Öt perc múlva lejár a szolgálatom, de szólok Teldának, tartsa rajtad a szemét.
EnglishIf it was a first offense, she would get off with a scolding and a suspended sentence.
Első esetben megúszná megrovással és egy felfüggesztett büntetéssel.
EnglishLiyo, he said then, let me get off and walk a time, and he will ride.
Úrnőm, engedd meg, hogy egy darabig én gyalogoljak, és ő üljön a lovamon.