EN

get on to him!

volume_up

Similar translations for "get on to him!" in Hungarian

get noun
on
on adverb
people are beginning to get on to him
to preposition

Context sentences for "get on to him!" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCan't get hold of him now - always hanging round that red-haired wife of Marshall's.
Most már nem futunk össze, le nem megy a Marshall vörös hajú feleségének a nyakáról!
EnglishHe added that no doubt Caroline would be only too glad to get rid of him.
Hozzátette, hogy Caroline bizonyára csak örülni fog, ha megszabadul tőle.
EnglishOught to get to know him so we don’t shoot first if we ever see him again.
Nem ártana, ha tudnánk, ki az, nehogy még lepuffantsuk, ha legközelebb találkozunk vele.
EnglishI'll get rid of him quickly, he said, but you must lend me a hand with some keen objections.
Egykettőre lerázom mondta , csak segítsen; tegyen éles elméjű ellenvetéseket.
EnglishI guess if you get to meet him in person he tacks on another fifty.
Gondolom, ha az ember személyesen találkozik vele, hozzácsap még egy ötvenest.
English(3) But the main question regarding Curry is this: How do I get to see him?
Ám Curryvel kapcsolatban az a legfontosabb kérdés, hogy miként tudok majd találkozni vele?
EnglishPynex had paid him three hundred thousand dollars out of court, just to get rid of him.
Annak idején a Pynex háromszázezer dollárt fizetett neki peren kívül, csak hogy lerázzák.
EnglishI'll wager you a steak dinner that he gets more things out of the Brits than they get out of him.
Fogadjunk egy vacsorában, hogy többet fog kihúzni a britekből, mint azok belőle.
EnglishMaybe he has gotten so far up the trail by this time that I won't even get close to him.
Az is lehet, hogy mostanra olyan messze jár, ahol már nem érem utol.
EnglishI'd get rid of him, and then for a long time no one would know.
Meg kell szabadulnom tőle, és akkor hosszú ideig senki se tud majd róla.
EnglishI made the ultimate sacrifice a man can make to get rid of him forever.
Elszántam magam a végső áldozatra, amit férfi elkövethet ellene.
EnglishWell, then, take him to the abbey and see what you can get out of him.
Nos, akkor vigyétek az apátságba, és lássuk, mit tudunk meg tőle.
EnglishIf the Jaff is in the caves, Witt said, how do we get down to him?
- Ha a Jaff valóban a barlangokban van - jegyezte meg Witt -, akkor hogyan jutunk le hozzá?
EnglishIf they were going to do this thing, he wanted to do it and get it behind him.
Ha meg kell lennie, akkor szeretné minél előhb letudni.
EnglishHe only wanted to get it behind him and find the next book .
Semmi mást nem akart, csak annyit, hogy ezt végre letudja, és rátaláljon a következőre.
EnglishIf I get worried about him, I'll come back tonight and get him.
Ha úgy gondolom, hogy még sincs jó helyen, majd este visszajövök érte.
EnglishAs they neared the galley Carse let Boghaz get ahead of him.
Amint a gálya közelébe értek, Carse hagyta, hogy Boghaz elébe kerüljön.
EnglishHe was careful not to get blood on him; he had been spattered enough.
Vigyázott, hogy ne kenje össze magát, így is épp elég véres.
EnglishBesides, Ivan has to do a lot to get back to him, Ritter went on.
Mellesleg, Ivánnak elég sok mindent kell tennie még, hogy újra eljuthasson hozzá folytatta Ritter.
EnglishWords on paper made him, and words on paper are the only things that will get rid of him.'
Papírra vetett szavak teremtették, és hidd el, egyedül a papírra vetett szavak szabadíthatnak meg tőle.