"get on with you!" translation into Hungarian

EN

"get on with you!" in Hungarian

EN get on with you!
volume_up
{interjection}

get on with you! (also: come on!, get a move on!)
volume_up
gyerünk! {interj.}
get on with you!

Similar translations for "get on with you!" in Hungarian

get noun
to get verb
Hungarian
on adverb
on
with preposition
you pronoun
Hungarian

Context sentences for "get on with you!" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen you get to Sidewinder--if you get to Sidewinder--you go to Durkin's Conoco.
Ha elér Sidewinderbe amennyiben egyáltalán eljut odáig, menjen el a Durkin-garázsba.
EnglishThe name of the place is Glenda's, and I suggest you get going or you'll be late.
A kávézót Glendának hívják, és ajánlom, hogy kezdj el készülődni, különben elkésel.
EnglishWell, that's because I don't want to get to know you, properly or improperly.
Nos, ez azért lehetett mert nem akarom magát sem rendesen, sem máshogy megismerni.
EnglishYou don't know what it's like to get hurted... because you don't have feelings.
Nem tudják milyen az, amikor megbántanak másokat... mert nincsenek érzéseik.
EnglishThe time I get through to you is the time to leave you alone for a while.
- Ha végre veszed az adást, akkor itt az ideje, hogy egy kicsit békén hagyjalak.
EnglishAnd get this -- you'll have an eight-week vacation of doing absolutely nothing.
És ráadásul egy nyolc hetes vakációt töltenek el abszolút semmittevéssel.
EnglishWe want answers from the porter, and we might not get them if you frighten him.
Válaszokra van szükségünk a hordártól, de nem kapjuk meg, ha ráijesztesz.
EnglishBut if you or Pepper get too hot, you could always take your clothes off.
De ha neked, vagy Peppernek túl melegetek lenne, csak vegyétek le a ruháitokat.
EnglishMacAran, did you manage to get the calculations you were hoping for?
MacAran úr, sikerült elvégeznie azokat a számításokat, amiket szeretett volna?
EnglishBut since you do go and come as you will, it seems I must get used to you.
De mivel kegyed úgyis tetszése szerint jön-megy, úgy tűnik, hozzá kell szoknom önhöz.
EnglishTo get that thing, you'd have to go up against some powerful magicians.
Ahhoz, hogy megszerezzük azt a micsodát, hatalmas mágusok ellen kéne mennünk.
EnglishYou could get any woman you desired because you were suddenly desiring the undesirable.
Bárkit megkaphattál, akit akartál, mert olyanokat akartál, akiket nem szoktak akarni.
EnglishEven if you get past Sparhawk, you'll still have to face me, and I cheat a lot.'
Ha még el is bánsz vele, utána velem kell végezned, márpedig én nem harcolok tisztességesen.
English'if something unexpected comes up in Cippria, I can get word to you there faster.'
Ha Cippriában valami váratlan történik, gyorsabban el tudok hozzátok juttatni egy üzenetet.
EnglishTo get the bang you have to bombard the critical uranium with a blizzard of neutrons.
A robbanáshoz az szükséges, hogy az urániumot neutronsereggel bombázzuk.
EnglishDoesn't it get boring for you, Don, staying on just this one dimension?
- Nem unalmas ez neked, Don, hogy pont itt rostokolsz, ebben a dimenzióban?
EnglishThe state cannot simply say to its citizens, 'you get exactly what you pay for'.
Az állam nem mondhatja egyszerűen ezt a polgárainak: "pontosan azt kapjátok, amiért fizettek”.
EnglishYou can burn rocket fuel to get there, or you can do something really incredible.
Lehet hajtóanyag égetésével lassítani, vagy valami egészen hihetetlennel is lehet próbálkozni.
EnglishI'm sorry, man, you get my age, you like to hear about the old un!
Sajnálom ember, neked egy korombeli fickó kell, hallanod kéne a régi dolgaimat!
EnglishThe authorities don't get upset if you stay away from the borders of the card.
A hatóságok nem veszik a szívükre a dolgot, ha az ember távol tartja magát a kártya szélétől.