"get to know" translation into Hungarian

EN

"get to know" in Hungarian

See the example sentences for the use of "get to know" in context.

Similar translations for "get to know" in Hungarian

get noun
to get verb
Hungarian
to preposition
to know verb
Hungarian

Context sentences for "get to know" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'This town doesn't get any prettier when you get to know it,' Kurik observed.
Akárhányszor járok itt, ez a város csak nem akar szebb lenni jegyezte meg Kurik.
EnglishWell, that's because I don't want to get to know you, properly or improperly.
Nos, ez azért lehetett mert nem akarom magát sem rendesen, sem máshogy megismerni.
English'Maybe someday when we get to know each other better, you can tell me about it.'
Talán egy nap majd jobban megismerjük egymást, és akkor beszélhetnél róla.
EnglishWe will have the opportunity to get to know them even better in the hearings.
A meghallgatásokon lehetőségünk nyílik arra, hogy többet megtudjunk róluk.
EnglishYou said he might be kind of cold, difficult to get to know, but he wasn't.
Azt mondtad, hogy a fickó hűvös lesz, nehezen kiismerhető, de nem volt az.
EnglishIt is simply outrageous that people cannot get to know their own past.
Ez egyszerűen felháborító, hogy az emberek nem ismerhetik meg saját múltjukat.
EnglishThank you so very much for giving me the opportunity to get to know myself so much better.
Azt is köszönöm, hogy megadta a lehetőséget, hogy jobban megismerjem önmagam.
EnglishOught to get to know him so we don’t shoot first if we ever see him again.
Nem ártana, ha tudnánk, ki az, nehogy még lepuffantsuk, ha legközelebb találkozunk vele.
EnglishI mean, if people don't chain up a dog that bites, they deserve what they get, you know?
Legszívesebben tökön rúgnám azokat az embereket, akik nem kötik meg a harapós kutyájukat.
EnglishHe tells me he wants to meet because we'll get to know each other.
Közli velem, hogy azért akar találkozni velem, mert meg kell ismerkednünk egymással.
EnglishSo, if we want to act more effectively in the world, we have to get to know ourselves better.
Tehát ha még hatékonyabban akarunk működni, akkor jobban meg kell ismerni önmagunkat.
EnglishI think that perhaps it's time for you to get to know Bhelliom a little better, Sparhawk.'
Azt hiszem, itt az ideje, hogy egy kicsit jobban megismerd a Bhelliomot.
EnglishPossibly he thinks there's time to get to know us any century now.
Az idegen azt hiheti, évszázadnyi idő áll rendelkezésére, hogy megismerjen bennünket.
EnglishAnd women get to know things about other women that men can't get at.
Ráadásul a nők egymásról olyasmit is megtudhatnak, amit egy férfi soha.
EnglishHow do you get to know rumors and what happens, all over Waterdeep and in Faerun all around?
- Narnra, kérlek, mondd meg, hogyan szerzel híreket Vízmélyvárában? - kérte lágy hangon.
EnglishKrenzler, you and I have never had the chance to get to know each other properly.
Tudja, Dr. Krenzler, még sosem volt alkalmunk, hogy rendesen megismerkedjünk egymással.
EnglishI mean, she's always very pleasant and all that, but one never seems to get to know her any better.
Úgy értem, mindig nagyon kedves, de az ember azért még nem ismeri meg jobban.
EnglishHe would cultivate women he could take out, get to know them pretty well.
Olyan nőkkel szűri össze a levet, akikkel eljárhat különféle helyekre, hogy jól megismerje őket.
EnglishBut if we're going to be married, we should talk and get to know each other.
De mielőtt egybekelünk, beszélgessünk, ismerjük meg egymást!
EnglishIn our profession we get to know fear when we meet up with it.
A mi foglalkozásunkban az ember felismeri a félelmet, ha találkozik vele.

Other dictionary words

English
  • get to know

Search for more words in the English-Portuguese dictionary.