"get to the heart" translation into Hungarian

EN

"get to the heart" in Hungarian

See the example sentences for the use of "get to the heart" in context.

Similar translations for "get to the heart" in Hungarian

get noun
to get verb
Hungarian
to preposition
heart noun

Context sentences for "get to the heart" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo at last we get to the heart of the matter, Elliott thought coolly.
Végre elérkeztünk hát minden dolgok gyökeréhez, gondolta hűvösen Elliott.
EnglishI reached for the bottle and stood it near me and waited for the heat to get to my heart.
Megfogtam a palackot, magam elé húztam, és vártam, hogy az ital melege eljusson a szívemig.
EnglishNow, if you will, let us get to the heart of the matter.
S ha megengedik, akkor most rátérek a kérdés lényegére.
EnglishTell me that when you get your first heart attack.
Mondd ezt majd akkor, ha megkaptad az első infarktusodat.
EnglishI was eager to get up there, get to the heart of the evil.
Mit gondolsz, hányan maradtak a főépületben?
EnglishTherefore, what we really need is more openness and more transparency in order for us to really get to the heart of the issue.
A dolgok jobb megértése érdekében tehát nagyobb nyitottságra és jobb átláthatóságra van szükségünk.
EnglishShe'd be able to get anything her heart desired.
Mindent megszerezhetett volna, amit csak akar.
EnglishSo, before we get to the heart of the Matter...
Mielőtt a tárgyra térnénk, kérdeznék valamit.
EnglishTo get to the heart of the matter, the energy mix remains a matter for the national governments and parliaments.
Ami a központi kérdést illeti, az energiaforrás-összetétel továbbra is a nemzeti kormányok és parlamentek hatáskörében marad.
EnglishTherefore, I think that those honourable Members who raised that point actually get to the heart of what this is trying to do.
Ezért úgy gondolom, hogy azok a tisztelt képviselők, akik felhozták ezt a témát, rátapintottak a dolog lényegére.
English(NL) I thank the Minister for his answer, which was fairly detailed, but unfortunately did not get to the heart of the matter.
(NL) Köszönöm miniszter úr válaszát, amely meglehetősen részletes volt, ám sajnálatos módon nem érintette a kérdés lényegét.
EnglishThat is why it is so important for the EU to get to the heart of the emissions problem, i.e. the actual increases in emissions.
Ezért annyira fontos, hogy az EU meg tudja ragadni a károsanyag-kibocsátás problémájának lényegét, vagyis a károsanyag-kibocsátás tényleges növekedését.

Other dictionary words

English
  • get to the heart

Have a look at the English-Spanish dictionary by bab.la.