"get to the office" translation into Hungarian

EN

"get to the office" in Hungarian

See the example sentences for the use of "get to the office" in context.

Similar translations for "get to the office" in Hungarian

get noun
to get verb
Hungarian
to preposition
office noun
Hungarian

Context sentences for "get to the office" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI'll ring Frey when I get to the office and ask for formal clearance.
Amint visszaérek a hivatalba, fölhívom Freyt, és megkérem, hogy adjon hivatalos engedélyt.
EnglishAs soon as you get to the office, report this incident to the partners.
Amint visszaért az irodába, jelentse az incidenst az üzlettársaknak.
EnglishNow get into her office, see if she's accessed the program.
Most pedig be kell jutnia az irodájába, és megnézni, hogy hozzáfér-e a programhoz.
EnglishI'll start the paperwork in the morning, soon as I get to the office, okay?
Reggel beindítom a papírmunkát, ahogy beérek az irodába, oké?
EnglishHe slept in and didn't get to the office until seven.
Szombat reggel Mitch tovább aludt, és csak hétre ment be a hivatalba.
EnglishThe colonel said: Get me the office of the prime minister.
- Kapcsolja a miniszterelnöki hivatalt!
EnglishI'll have it to you as soon as I get to my office.
Amint beértem az irodába, elküldöm magának.
EnglishShe just said to enjoy it, and try to make him happy, and I might get a nice office chair out of it, like she did.
Azt mondta, hogy próbáljam meg élvezni, és legyek kedves hozzá, akkor én is kaphatok egy olyan kényelmes széket, mint ő.
EnglishGet your press office right now to deny it.
A sajtóiroda azonnal tagadja a hírt.
EnglishI'll tell you when you get to your office.
English'I'll explain when I get to the office.
EnglishNo, I cannot get in his office.
EnglishGet the media office working on this.
EnglishCan you get in his office?
EnglishNow get in my office!

Other dictionary words

English
  • get to the office

In the Hungarian-English dictionary you will find more translations.