"get tough" translation into Hungarian

EN

"get tough" in Hungarian

See the example sentences for the use of "get tough" in context.

Similar translations for "get tough" in Hungarian

get noun
to get verb
Hungarian
tough adjective

Context sentences for "get tough" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat comforts me is our proven ability to work together when times get tough.
Ám megnyugtat, hogy bizonyítottan képesek vagyunk együttműködni a nehéz időkben.
EnglishSome guys, the big man said, has got wrong ideas about when to get tough.
Egyeseknek téves fogalmaik vannak arról, hogy mikor érdemes belekötni az emberfiába.
EnglishHe didn't get really tough until I began to babble about invisible writing.
Addig nemigen gerjedt be, míg nem kezdtem a láthatatlan írásról pusmogni.
EnglishThat's why in negotiations, often, when things get tough, people go for walks in the woods.
Ezért van, ha a tárgyalások nagyon megrekednek, a felek tesznek egy sétát az erdőben.
EnglishYou know, Moltès, you really tend to lose your cool when things get tough.
Tudod, Moltès, hajlamos vagy elveszteni a fejed amikor szorul a hurok.
EnglishThe Commission's plans to get tough over allocations will simply move the problem on.
A Bizottság azon terve, hogy keményebben lép fel a kiosztásoknál, csak tovább tetézi a bajt.
EnglishI don't like them when they question my driver or when they get tough with my guests, he said.
Nem szeretem, ha kikérdezik a gépkocsivezetőmet, vagy ha kikezdenek a vendégeimmel mondta.
EnglishI don't want to get tough with you and I don't guess you really want to get tough with me.
Én nem akarok haragot magával, és azt hiszem, maga se akar velem.
EnglishThe Commission should get tough, especially concerning its expectations of the Member States.
A Bizottságnak be kellene keményítenie, különösen ami a tagállamokkal szembeni elvárásait illeti.
EnglishSo they initiated a get-tough policy with Jenny Fields.
Azért úgy döntöttek, megtanítják Jenny Fieldset kesztyűbe dudálni.
EnglishOtherwise it might get a little tough and George would have to go back to the office for instructions.
Máskülönben nehéz helyzetbe kerülne, és George kénytelen lenne visszamenni az irodába, utasításért.
EnglishHow tough we get how quick once we get that badge pinned on.
És milyen gyorsak, ha egyszer feltűztük azt a jelvényt.
EnglishI know enough about cops not to get tough with them.
Eléggé ismerem a hekusokat ahhoz, hogy ne szívóskodjam velük.
EnglishHis manner said he was very tough to get along with.
Modora elárulta, hogy nehéz lehet vele zöld ágra vergődni.
EnglishI think it is time for the European Union to get tough, particularly with the G20 countries and the United Nations.
Úgy gondolom, itt az ideje, hogy az Európai Unió bekeményítsen, különösen a G20-ak és az Egyesült Nemzetek felé.
EnglishBut if there was nothing funny about the Almore case, why get so tough with anybody who shows an interest in it?
De ha csakugyan nem volt semmi furcsaság az Almore-ügyben, miért kell mindjárt rátámadni arra, aki érdeklődik iránta?
EnglishWe didn't come here to get tough, Marlowe.
Nem azért jöttünk, hogy szívóskodjunk, Marlowe.
English-It's tough to get more obvious than that.
-Nehezen lehett volna nyilvánvalóbbat találni.
EnglishHe decided to get tough with her.
Tony eldöntötte, hogy keményebb hangot kell megütnie.
EnglishIf I have to get tough, fellow, youll know it.
Ha durva leszek, azt majd észreveszi.

Other dictionary words

English
  • get tough

Search for more words in the German-English dictionary.