"get under way" translation into Hungarian

EN

"get under way" in Hungarian

See the example sentences for the use of "get under way" in context.

Similar translations for "get under way" in Hungarian

get noun
to get verb
Hungarian
under preposition
Hungarian
way noun

Context sentences for "get under way" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is to get under way during this French Presidency.
Ez a folyamat a jelenlegi francia soros elnökség alatt fog beindulni.
EnglishWhilst it is difficult to set a firm date for this, it is clear that it needs to get under way as soon as possible.
Nehéz konkrét határidőt kitűzni, de világos, hogy mielőbb lépéseket kell tenni.
EnglishAt present, as you are all aware, Iceland is waiting for the Council to confirm that accession negotiations can get under way.
Jelenleg, ahogyan azt mindannyian tudják, Izland a Tanács megerősítésére vár, hogy megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásokat.
EnglishMoreover, we hope that the European Roma strategy can really get under way at the Summit of Heads of State or Government on 24 June.
És az állam- és kormányfők június 24-i csúcstalálkozóján reményeink szerint valóban útnak indulhat az európai roma stratégia.
EnglishMeanwhile, lets get under way.
EnglishIt is important now that reconciliation talks get under way, so that an impartial and independent investigation into war crimes can be carried out by the UN.
Fontos, hogy meginduljanak a békéltető tárgyalások, és az ENSZ elvégezhesse a háborús bűnök objektív és független vizsgálatát.
EnglishWe must do all we can to reach agreement quickly with the Spanish Presidency so that the programme can get under way at the earliest possible date.
Minden meg kell tennünk annak érdekében, hogy a spanyol elnökséggel gyors megállapodásra jussunk annak érdekében, hogy a program a lehető leghamarabb elindulhasson.
EnglishFirstly, I think that accession negotiations should get under way in the case of the chapters for which the technical preparations have already been completed.
Először is úgy gondolom, hogy a csatlakozási tárgyalásoknak meg kell indulniuk azon fejezetek esetében, amelyeknél a technikai előkészítést már befejezték.
EnglishIf operations get under way, it is estimated that 134.2 kg of cyanide will be emitted into the air every day, which will happen every day of normal operation.
Ha a bánya megkezdi működését, akkor a becslések szerint naponta 134,2 kg cianid kerül majd a levegőbe, ami a bánya rendes üzemmenete mellett napról-napra megismétlődik majd.
EnglishI am thankful that this House is prioritising activities of this kind, and I support accelerating the proposed programme so that implementation can get under way by January 2009.
Hálás vagyok érte, hogy a Ház előnyben részesíti az ilyen fajta tevékenységeket, és támogatom a javasolt program felgyorsítását, hogy a végrehajtás 2009. januárra megkezdődhessen.

Other dictionary words

English
  • get under way

Moreover, bab.la provides the English-Japanese dictionary for more translations.