"get used to the idea" translation into Hungarian

EN

"get used to the idea" in Hungarian

See the example sentences for the use of "get used to the idea" in context.

Context sentences for "get used to the idea" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'You know, it's kinda hard to get used to the idea of having one in college, Doc.
- Próbálom szoktatni magam a gondolathoz, hogy a nagyobbik ősztől már egyetemista lesz.
EnglishThey can't get used to the idea that in the atmosphere of a planet Mach four is fast.
Nem szoktak hozzá a gondolathoz, hogy egy bolygó légkörében a Mach négy gyorsnak számít.
EnglishBefore I commit them to battle, I want them to get used to the idea.
Mielőtt harcra kerülne a sor, azt akarom, hogy szokják a gondolatot.
EnglishIt was several days before I could get used to the idea that you could buy cigarettes whenever you wanted them.
Jó néhány napnak kellett eltelnie, mire beláttam, hogy az ember bármikor vehet cigarettát, amikor csak akar.
EnglishYou might as well get used to the idea.
Legjobb lesz, ha megbarátkozol a gondolattal.
EnglishWe have to get used to the idea of emphasising regional solutions until an international treaty is drawn up that is legally binding for every player.
Meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy a mindenkire nézve kötelező érvényű nemzetközi szerződés megszületéséig a regionális megoldásokon lesz a hangsúly.
English1 was quiet, letting him get used to the idea that his father and Roach, the man who had killed him, had once stood face to face and conversed like normal human beings.
Nyugodt voltam, hagytam, hadd szokjon a gondolathoz, hogy az apja és Roach, aki megölte, valaha szemtől szemben álltak, és úgy beszélgettek, mint normális emberi lények.
EnglishUnfortunately, the debate was presided over by Mr Siwiec, who, it seems, still cannot get used to the idea that democracy without the engagement of the people amounts to nothing.
Sajnálatos módon a vita alatt Siwiec úr elnökölt, aki, úgy tűnik, még mindig nem tud hozzászokni a gondolathoz, hogy a demokrácia az emberek részvétele nélkül a nullával egyenlő.

Other dictionary words

English
  • get used to the idea

Translations into more languages in the bab.la English-Indonesian dictionary.