"get word" translation into Hungarian

EN

"get word" in Hungarian

See the example sentences for the use of "get word" in context.

Similar translations for "get word" in Hungarian

get noun
to get verb
Hungarian
word noun
to word verb

Context sentences for "get word" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTry to get word to me now and then, my husband, and in the name of God, be careful.'
Néha próbálj hírt adni magadról, szerelmem, és az Istenre kérlek, vigyázz magadra!
EnglishHave every confidence, old boy, and do see if you can get some word to your friend.
Legyél egészen nyugodt, öregfiú, és próbálj a lelkére beszélni a barátodnak.
EnglishIf the other jurors get word we're talking, then my credibility is gone.
Ha az esküdtek megneszelik ezt a beszélgetést, többé semmi hitelem nem lesz előttük.
EnglishThe first rule of her confrontational life-style was Always get the last word.
Hadilábon töltött életének első törvénye így hangzott: Az utolsó szó mindig a tiéd legyen.
English'if something unexpected comes up in Cippria, I can get word to you there faster.'
Ha Cippriában valami váratlan történik, gyorsabban el tudok hozzátok juttatni egy üzenetet.
EnglishHe stays on this base... until we get the final word from C-3 on how to dispose of him.
A bázison marad egészen addig, amíg C-3 vissza nem jelez hogy mit tegyünk.
EnglishIf something happens to me, I will need you to get word to the others!
Ha történik velem valami, akkor lesz szükségem rátok, hogy értesítsétek a többieket!
EnglishI'll get word to you from time to time,' Sparhawk told those who were remaining behind.
Rendszeresen küldök nektek üzeneteket ígérte Sparhawk a hátramaradóknak.
English'And I'll get word to the Styrics in the mountains,' Sephrenia added.
Én pedig üzenetet küldök a hegyek közt élő styreknek tette hozzá Sephrenia.
EnglishI send cable after cable, but I can get no word as to his past life.
Egyik táviratot a másik után küldöm, de nem lehet az előéletéről semmit se megtudni.
EnglishOtherwise word would get around--Saul would find out, and there'd be trouble.
Különben elterjedne a híre és Saul fülébe jutva kitörne a botrány.
EnglishHe seemed very determined to get that single word out before he went.
Nagyon eltökéltnek látszott, hogy azt a szót még kimondja, mielőtt meghal.
English'Did any word get to you in jiroch about what happened here in Cippria after you left?'
Jirochban kapott hírt róla, mik történtek Cippriában a távozása után?
EnglishThey'd have to get the word out, but that was just a procedural thing.
Remélte, nagyon remélte, hogy Langley alaposan előkészíttette a terepet.
EnglishI want to help, said Mona, but she could barely get out the last word.
- Segíteni akarok - mondta Mona, de alig bírta kinyögni a második szót.
EnglishHe was very distressed and managed to get a word with Mr Crale about it.
Mr. Blake-et nagyon elszomorította a dolog, és sikerült szóba hoznia a dolgot Mr. Crale-nek.
EnglishIf God is there, it must be hard for him to get a word in edgewise!
Ha pedig Isten is ott van, ugyancsak nehezen juthat köztük szóhoz!
EnglishSo much for the notion that we only had to get the word out in order for justice to prevail!
Mit is mondtál arról, hogy elég elterjesztenünk a hírt, és máris győzedelmeskedni fog az igazság?
English'Has Vanion managed to get word to you about what's been going on in Cimmura?'
Vanion értesített téged a Cimmurában történtekről?
English.Sparhawk, why didn't you get word to us to let us know how you were?'
Sparhawk, miért nem küldtél üzenetet, hogy merre tartotok?

Other dictionary words

English
  • get word

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Russian dictionary.