"get worse" translation into Hungarian

EN

"get worse" in Hungarian

See the example sentences for the use of "get worse" in context.

Similar translations for "get worse" in Hungarian

get noun
to get verb
Hungarian
bad adjective

Context sentences for "get worse" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs a result of the crisis, in the next few years the situation will only get worse.
A helyzet a válság eredményeképpen az elkövetkezendő néhány évben csak rosszabbodhat.
EnglishThe signs might indicate that the complexity crunch is only going to get worse.
A jelek azt jósolhatják, hogy a bonyolultsági probléma csak rosszabbodik.
EnglishAs you move down the ladder of apartments, you see that they get worse and worse.
Ahogy lefelé megyünk a lakások létráján látható, hogy egyre rosszabbak.
EnglishNevertheless the state of Rome was demoralizing, and it was only likely to get worse.
Ettől függetlenül elcsüggesztett Róma állapota, és itt nem is számíthattam javulásra.
EnglishIn a dozen or more countries there have been riots, and these will get worse.
Tucatnyi vagy annál is több országban voltak zavargások, és a helyzet csak romlani fog.
EnglishWe cannot wait for the recession to get worse and degenerate into a serious depression.
Nem várhatunk arra, hogy tovább fokozódjon a recesszió, és súlyos válsággá fajuljon.
EnglishMr President, I thought the EU could not get any worse and then I came across this report.
Elnök úr, azt hittem, az EU már nem lehet rosszabb, aztán elolvastam ezt a jelentést.
EnglishHowever, we do know it will get a lot worse before it gets better.
Azt azonban már tudjuk, hogy még sokkal rosszabb lesz, mielőtt javulni kezd majd.
EnglishThese attacks could get worse with the arrival of the monsoons, as the fishermen are saying.
A halászok állítása szerint a monszun érkeztével a támadások tovább súlyosbodhatnak.
EnglishThis phenomenon can only get worse if this derogation is maintained.
Ez a jelenség csak tovább rosszabbodhat, ha ezt a mentességet fenntartjuk.
EnglishWe can expect the problem of rising food prices to get worse in the future.
Arra számíthatunk, hogy az emelkedő élelmiszerárak problémája a jövőben még súlyosabbá válik.
EnglishThe better I do the worse things get because the more I have to lose.'
Minél jobban csinálom, annál rosszabb, mert annál többet veszíthetek.
EnglishThey are on the streets and there is violence, and frankly this can only get worse.
Ezek az emberek utcára vonulnak, ahol erőszakot tapasztalnak, és őszintén, ez csak rosszabb lehet.
EnglishThe infighting between the imperialists cannot be overcome and will get progressively worse.
Az imperialisták belharca nem küzdhető le, és egyre rosszabbodni fog.
EnglishThe situation will get worse if young people are not attracted into the research profession.
A helyzet romlani fog, ha a fiatalokat nem vonzza a kutatói szakma.
EnglishA slight ache was forming between her temples, and it would only get worse.
Enyhe migrén kezdeti jeleit érezte a halántéka tájékán, és tudta, ebből hamarosan szörnyű fejfájás lesz.
EnglishAs more immigrants enter, these existing problems can only get worse.
Ha több bevándorló jön, a meglevő problémák csak súlyosbodnak.
EnglishRadio says this is gonna get worse before it gets better.
A rádió szerint az idő még rosszabbra fordul, mielőtt újra kitisztulna.
EnglishThings are likely to get worse before becoming better.
A dolgok várhatóan rosszabbodni fognak, mielőtt jobbra fordulhatnának.
EnglishGreat Benefit has already fired Drummond and Trent & Brent, and things could get much worse.
A Great Benefit már kirúgta Drummondot és a Tinley Brittet, ám még sokkal rosszabb dolgok is történhetnek.

Other dictionary words

English
  • get worse

In the English-Arabic dictionary you will find more translations.