"gether" translation into Hungarian

EN

"gether" in Hungarian

See the example sentences for the use of "gether" in context.

Context sentences for "gether" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishElminster took it; steam and a delicious smell were rising to-gether from a bowl on the tray.
Elminster felvette, a tálca tartalma fűszeres illatot árasztott.
EnglishThe two men had risen to prominence and power to-gether, and there was more, much more, to come.
A két férfi együtt gyarapodott tekintélyben, hatalomban, s aztán egyre többre és többre vitte.
EnglishThey had had half an hour to-gether before Steins lunch partner had showed.
Volt egy félórájuk, míg Stein ebédpartnere megérkezett.
EnglishWe planted them to- gether, he and I, to mark the pathway through the mire.
Bejutni biztosan bejut oda, de hogy kijut-e, kétlem.
EnglishThey went up the st^ ^gether, his arm round her ^derly, his face worried and absorbed.
Együtt mentek föl a lépcsőn, Sir George gyengéden átölelte a feleségét, az arca csupa aggodalom és figyelem.
EnglishWe worked to- gether in Congress for ten or twelve years.
Idestova tíz vagy tizenkét éve dolgozunk együtt a kongresszusban.
EnglishHis lashes were matted with a glue of salt water and caught to- gether, making it hard to open his eyes.
Szempilláira kiült a só, teljesen összeragasztotta őket, úgyhogy csak nehezen tudta kinyitni a szemét.
EnglishWhich wasn't an alto- gether bad thing, Cook reasoned.
Ami egészében véve nem rossz, tűnődött Cook.
EnglishHolmes leaned back in his chair, placed his finger-tips to- gether, and closed his eyes, with an air of resignation.
Holmes hátradőlt a székében, karba tette a kezét, szemét pedig behunyta, mint aki megadja magát a sorsának.
EnglishNo, making history was a damned sight harder than studying it, and so he'd decided to avoid thinking about it alto­gether.
Nem, a történelmet csinálni sokkal nehezebb volt, mint tanulmányozni azt, ezért aztán Ryan inkább nem is próbálkozott vele.
EnglishThe wrinkles in his forehead squeezed to gether, and he was even sadder now as he talked of his close friend Justice Glenn Jensen.
A homlokát barázdáló ráncok összefutottak, és most, amikor közeli barátjáról, Glenn Jensen bíróról beszélt, még szomorúbb volt.
EnglishAnd a huge bearhide, tanned and lined with saffron yellow cloth, formed his cloak, gold-clawed forepaws clasped to- gether under his square chin.
És egy hatalmas sáfránysárga anyagból szabott medveruha volt öltözéke, arannyal díszített mancsok fogták össze széles arca alatt.
EnglishIn all their days to-gether, she'd never seen him do anything but guide her, though he left her side every nightfall and did not return until dawn.
Együtt töltött napjaik alatt El nem látta az elfet semmi mást tenni, mint őt irányítani, bár éjjel mindig eltűnt és csak hajnalban tért vissza.

Other dictionary words

English
  • gether

Search for more words in the English-Chinese dictionary.