"gets bad" translation into Hungarian

EN

"gets bad" in Hungarian

See the example sentences for the use of "gets bad" in context.

Similar translations for "gets bad" in Hungarian

to get verb
Hungarian
get noun
bad adjective

Context sentences for "gets bad" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn my experience the bad shit gets saved up until you have a day when everything comes due at once.
Tapasztalatom szerint a szart tárolják, és egy napon egyszerre zúdul ki az egész.
EnglishEvery time it gets bad like this, it lets up just when I feel like I'm going to go crazy any minute.
Egy darabig rosszabbodik, s amikor már azt hiszem, beleőrülök, megenyhül.
EnglishWell, when one of your organization gets killed it's bad business to let the killer get away with it.
No mármost, ha megölnek valakit a kollégák közül, rossz vért szül, ha futni hagyjuk a gyilkost.
EnglishNobody goes in alone, just in case it gets real bad in there.
Senki nem megy be egyedül, hátha valami baj történik odabent.
EnglishWell, the second day he's herewhile they're still trying to find Wynanthe gets a bad break.
Nos, mindjárt másnap, hogy ideértek közben máris megpróbálták Wynantot előkeríteni , nagy pech érte a fickót.
EnglishWhen the crisis gets bad enough, we'll somehow deal with it.'
Ha a krízis elég komoly lesz, majd napirendre tűzzük.
EnglishWell, I have to now and again when she gets a really bad attack.
Igen, ha erősebbek a rohamai, meg kell tennem.
EnglishI'm sure I don't know where he gets his bad meat from.
El sem tudom képzelni, honnan vette a vendéglős...
EnglishAccording to him, when the problem gets bad enough, American businesses will suddenly come up with a miracle cure.'
Szerinte, ha elég nagy lesz a baj, az amerikai üzlet majd a színre lép, és egy csapásra mindent megold.
EnglishIt gets bad marks when the Serbs prove less than enthusiastic about collaborating with the International Criminal Tribunal.
Rossz jegyeket kap, ha a szerbek nem annyira lelkesen működnek együtt a Nemzetközi Büntetőbírósággal.
English'Hurry, before something bad gets out!'
- Gyorsan, mielőtt kijön valami ocsmányság!
English'When the problem gets bad enough?
- Hát nem látja, hogy már most is mekkora a baj?
EnglishBLUE LULLABY is for when life gets bad.
KÉK ALTATÓDAL akkor kell, ha az élet szar.
EnglishAnd all this jobbing gets them into bad habits, lots of cups of tea and so much pottering -- not any real work.
S ez a napszám csak a rossz szokásokat táplálja, az emberek egyre csak teáznak, és csak babrálgatnak a kertben, ez nem igazi munka.
EnglishAfter that, it gets bad.

Other dictionary words

English
  • gets bad

In the French-English dictionary you will find more translations.