"gets cold" translation into Hungarian

EN

"gets cold" in Hungarian

See the example sentences for the use of "gets cold" in context.

Similar translations for "gets cold" in Hungarian

to get verb
Hungarian
get noun
cold noun
cold adjective

Context sentences for "gets cold" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEat your steak before it gets cold and forgive me for talking about my trade.
Edd meg a húst, mert kihűl, és bocsáss meg, hogy a mesterségemről beszéltem.
English'Eat your breakfast before it gets cold, Ehlana,' Mirtai commanded.
Edd meg a reggelidet, mielőtt kihűl! parancsolt rá a testőr a királynőre.
EnglishDaresay it seems like summer to you coming out from England, but it gets very cold about sundown.
Angliából jőve nyárnak tűnik magának, de naplementekor lehűl az idő.
EnglishThe night comes on very quickly here in Rendor, and it gets cold in the desert after the sun goes down.'
Rendorban hirtelen érkezik az éjszaka, és naplemente után nagyon hideg tud lenni a sivatagban.
EnglishSo I'll have to give them a haircut once or twice a week until it gets so cold they stop growing for the year.
De majd én hetenként egyszer-kétszer hajat vágok nekik, amíg olyan hideg nem lesz, hogy erre az évre abbahagyják a növekedést.
EnglishWhen they get mad, it gets cold.
És ha megharagszanak... nagyon hideg lesz.
EnglishGood Christ, it gets cold in this room.
EnglishCome drink some before it gets cold.
EnglishDon't deprive yourselves, but it's true that if it snows you will have more shelter than we do, and it sometimes gets pretty cold on the heights.
Igaz ugyan, hogy ha havazik, itt nagyobb védelmetek lesz, mint nekünk, mert a nagy magasságokban néha nagyon hideg tud lenni.
EnglishThe room gets cold at times
EnglishIt gets warm, it gets cold.
English`It gets cold so fast.'
English- It gets cold up there.

Other dictionary words

English
  • gets cold

Search for more words in the English-French dictionary.