"gets down" translation into Hungarian

EN

"gets down" in Hungarian

See the example sentences for the use of "gets down" in context.

Similar translations for "gets down" in Hungarian

to get verb
Hungarian
get noun
down noun
Hungarian
down adjective
down adverb
to down verb
down! interjection
Hungarian

Context sentences for "gets down" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen it gets down to the nitty-gritty, it's always every man for himself, and you know it.'
Ha élesre fordul a dolog, akkor mindenki a saját bőrét védi, ezt te is jól tudod.
EnglishUnless our note gets them to calm down, Ryan said, with a minor degree of hope in his voice.
Hacsak a jegyzékünk le nem állítja őket mondta már-már reményvesztetten Ryan.
EnglishGrumpy Gills... when life gets you down, know what you got to do?
Hé Mr. Morgós Pasas... ha az élet hullámai összecsapnak a fejed felett, tudod mit kell tenned?
EnglishGo back where youre safe, before Shape gets down from the tower.
Menj vissza oda, ahol biztonságban vagy, még mielőtt Alak lejut a toronyból.
EnglishEach time you're closer, it gets bigger, down to very, very small distances.
Ahogy egyre közelebbről nézed, egyre nagyobb lesz, és nagyon, nagyon kicsi távolságokból áll össze.
EnglishIt gets you down a bit to know that you're absolutely no good.
Egy kissé az idegeidre megy, mert tudod, hogy semmire sem vagy jó.
EnglishThere may be truth somewhere, but it never gets down to me.
Talán létezik valahol az igazság, de én soha nem találkoztam vele.
EnglishWhen it gets down to number six here, that's all she wrote.
Mikor a hatosra kerül a sor, akkor itt minden a levegőbe repül.
EnglishIf one of those things gets down here, that will be all!
Akkor fejeződik be minden, ha egy ilyen lény lejön ide!
EnglishThere'll be plenty of time later to deal with Annias, and I'd rather not be rushed when it gets down to that.
Utána rengeteg időnk lesz elbánni Annias-szal, és ha arra kerül a sor, nem szeretnék semmit elsietni.
EnglishNothing gets written down except the operation number.
Semmi nem szerepel papíron, kivéve a művelet kódját.
EnglishAnd also -- and that's, of course, where economics gets evil -- to put down what are the things we should not do, first.
És -- ez az ahol a közgazdaságtan gonosszá válik -- mik azok, amiket nem elsőként kéne megtennünk.
EnglishLamb goes on the ground, lamb takes two steps, falls down, gets up, shakes a little, takes another couple steps, falls down.
A bárány újra a földön van, tesz két lépést, elesik, felkel, remeg egy kicsit, tesz még pár lépést, megint elesik.
EnglishAnd so it gets down to the brain.
El is jutottunk az agy kérdésköréig.
EnglishSomething about a fortune in Atlanta, money left by her second husband, but when I try to pin her down she gets real flaky.
Valami atlantai vagyonról beszélt, amit a második férje hagyott rá, de amikor megpróbálom tisztázni a részleteket, ködösíteni kezd.
EnglishArlena always gets down rather late.
EnglishThat way any time a racket boy gets blown down around here they're not going to keep pulling Steelgrave in and trying to hang the rap on him.
Ezután, ha bármikor kinyírnak egy gengsztert, errefelé már nem kapják el Steelgrave-et, hogy ráhúzzák a vizeslepedőt.
EnglishGets hard down there at the bottom.
EnglishWith this resolution, the European Parliament gets straight down to all the most important policies of the European Union.
írásban. - (FR) Ezzel az állásfoglalással az Európai Parlament az Európai Unió valamennyi fontosabb politikája terén egyenrangú helyzetbe kerül.
EnglishHe never gets turned down.

Other dictionary words

English
  • gets down

Have a look at the Italian-English dictionary by bab.la.