"getting through" translation into Hungarian

EN

"getting through" in Hungarian

EN getting through
volume_up
{noun}

getting through (also: getting over, getting across)
getting through (also: getting over, getting across)

Context sentences for "getting through" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA woman answered and I had some trouble getting through to Dr. Lagardie himself.
Először női hang vette fel a kagylót, és csak némi nehézség után kaptam meg magát Dr. Lagardie-t.
EnglishNumber One, you and La Forge try and find some way of getting through one of those holes.
Egyes, maga és La Forge próbáljanak meg valahogyan átjutni, kihasználva azokat a réseket.
EnglishAfter all, since Europe extends to all areas, people were getting in through the back door.
Mivel Európa végül is mindenre kiterjed, az emberek a kiskapukat próbálták kihasználni.
EnglishNow the judge looks up, frowning, so she is getting through to somebody, it seems.
A bíró most felnéz, értetlen fintorral az arcán; úgy látszik, végre mégiscsak felfigyelt rá valaki.
EnglishPain was getting through numbness in a dozen places: head, neck, arms, belly.
A fájdalom egy tucatnyi helyen a dermedtség fölé kerekedett: a fején, a nyakán, a karjain, a hasán.
EnglishStirling's with her now, Michael said, but he's not getting through.
Stirling van mellette mondta Michael , de nem képes szót érteni vele.
EnglishI don't think I entirely succeeded in getting through, but I may have planted a seed of doubt, at least.
Nem hiszem, hogy sikerült meggyőznöm, de legalább a kétség magvait elvethettem.
EnglishElvira, he guessed, had a different way of getting through life.
Elvira, találgatta Davy főfelügyelő, másképp viszi keresztül akaratát.
EnglishAnd getting that bill through was the right thing for the country, wasn't it?
Es elfogadtatni azt a törvényt jó dolog volt az ország számára, nem? folytatta Van Damm.
EnglishIf there was something trying to scare him again, it wasn't getting through.
Ha valami megint rá akar ijeszteni, többé nem jut át.
EnglishWas it some filibuster that was preventing any business getting through?
Valamiféle obstrukció akadályozza netán az érdemi munkát?
EnglishI find myself very unwell this morning, which, I suppose, is to be imputed to my getting wet through yesterday.
ma reggel nagyon rosszul érzem magam, valószínűleg azért, mert tegnap bőrig áztam.
EnglishMy doctor said I'm not getting proper oxygen up through here.
A doki azt mondta hogy nem kap az agyam elég oxigént itt fent.
EnglishI had never heard of a man or an animal getting a bullet through the middle of the neck and surviving it.
Sosem hallottam sem emberről, sem állatról, aki túlélte volna, ha a nyakát átfúrta egy golyó.
EnglishI don't think we'll have any trouble getting through the mist now.
Azt hiszem, most már gond nélkül keresztüljutunk rajta.
EnglishMy thanks also to our technicians and interpreters for eventually getting us through the evening.
Köszönöm technikusainknak és tolmácsainknak is, hogy végül segítségükkel sikerült lebonyolítani az estét.
EnglishForward and Angel were getting a better view through the phone.
Forward és Angyal jobban látta a telefonon keresztül.
EnglishThe EU's humanitarian assistance is unfortunately not getting through to Abkhazia and South Ossetia at the moment.
Az EU humanitárius segítségnyújtása jelenleg sajnos nem jut el Abháziába és Dél-Oszétiába.
EnglishThat was all there was to say; I wasn't getting through.
Még sose éreztem, hogy egész lényemet elönti a szenvedély.
EnglishThe brace is for getting through metal detectors.
A protézis azért van, hogy átjussak a fémdetektorokon.