"ghost" translation into Hungarian

EN

"ghost" in Hungarian

EN ghost
volume_up
{noun}

The ghost originated in the glen of Donnelaith, as did the Mayfairs.
A kísértet, akárcsak a Mayfairek, a donnelaithi völgyből származott.
Like a ghost in a white sheet he was in his clean headdress and robe.
Makulátlan ruhájájával, fejkendőjével olyan volt, mint egy fehér lepedős kísértet.
A ghost was one thing; a spirit that- Ah, it was all too distasteful to Gifford.
Egy kísértet, az egy dolog, de egy olyan szellem, ami ah, olyan ízléstelen!
ghost (also: mind, morale, psyche, shade)
The visitor on the lawn was not an ordinary ghost, maybe not a ghost at all.
A kertben ólálkodó látogató nem egy átlagos szellem volt, sőt talán nem is szellem.
The ghost emitted an unworldly screech as it blocked the door with its transparent body.
A szellem hatalmasat visított és elállta a kijáratot átlátszó testével.
Ghost nodded greeting, and Sally gave him her usual sardonic grin.
Szellem üdvözlése jeléül bólintott egyet, Sally pedig szokása szerint elvigyorodott.
ghost (also: mind, psyche, soul, spirit)
volume_up
lélek {noun}
For about three seconds, I'd utterly forgotten that he was a ghost.
Körülbelül három másodperce tökéletesen elfelejtettem, hogy ez egy hazajáró lélek.
Now that was a ghost that Quinn used to see, and me and Jasmine too.
Ez pedig egy hazajáró lélek, akit Quinn látott, és én és Jasmine is.
The Bull is real, the Bull is a ghost, the Bull is Haggard himself when the sun goes down.
A Bika létezik, a Bika gonosz lélek, a Bika Haggard maga, miután lemegy a nap.
ghost (also: spook)
For about three seconds, I'd utterly forgotten that he was a ghost.
Körülbelül három másodperce tökéletesen elfelejtettem, hogy ez egy hazajáró lélek.
Now that was a ghost that Quinn used to see, and me and Jasmine too.
Ez pedig egy hazajáró lélek, akit Quinn látott, és én és Jasmine is.
És ez az átkozott hazajáró lélek most nekem beszél.

Context sentences for "ghost" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut let me ask you, you know, about the time you saw the ghost of Oncle Julien?
Kérdeznék valamit arról az alkalomról, amikor te láttad Julien bácsi kísértetét.
EnglishThe emaciated Scoleri ghost materialized from behind Stantz and lunged downward.
A soványabbik Scoleri testvér Stantz mögött materializálódott és lefelé támadt.
EnglishHe'd become the Terror in the ghost-train now, and they were the chilled punters.
Õ vált a szellemvonat-on a Borzalmak Urává, és ők lettek a beijedt kiskölykök.
English'I'll need to be fairly close to where King Sarak's buried to raise his ghost.'
Közel kell lennem Sarak király nyughelyéhez, ha elő akarom hívni a szellemét.
EnglishI don't guess anyone wants to come back as a ghost except in beautiful form.
Nem hinném, hogy bárki is haza akarna járni, ha csak nem valami gyönyörű alakban.
EnglishA churel is the peculiarly malignant ghost of a woman who has died in child-bed.
(A churel olyan asszony különösen rosszindulatú szelleme, aki gyermekágyban halt meg.
EnglishJEFF Daddy, can I watch the first hour of Ghost Kiss and you tape the rest?
JEFF Apa, megnézhetném a Szellemcsók első óráját, és aztán te felvennéd a többit?
EnglishSeen a ghost? asked Mrs. Dyson, as she came along the path from their bungalow.
Kísértetet láttál? kérdezte Mrs. Dysan, aki a bungalójuk felől közeledett az ösvényen.
EnglishAnd Roger's ghost listened, proud and desperate, nodding and whispering, Yes, yes!
És Roger kísértete szívszakasztó büszkeséggel hallgatta, bólogatott és azt suttogta:
EnglishLast week in committee I accused the Belgian Presidency of being a ghost presidency.
A múlt héten bizottsági ülésen árnyékelnökséggel vádoltam a belga elnökséget.
EnglishThen the cloud rolled away, and the ghost of Achilles appeared, clad in golden armour.
Majd amikor a felhő eloszlott, megjelent Akhilleusz árnya, aranypáncéllal borítva.
EnglishKeep the good thing committed to thy trust by the Holy Ghost who dwelleth in us.
Õrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik.
EnglishOf this ghost it is well not to speak lest our attention reinforce his malignity.
Jobb, ha nem beszélünk erről a szellemről, nehogy- kivívjuk rosszallását.
EnglishShe didn't read ghost stories, had no interest in movies about vampires and werewolves.
Nem olvasott kísértethistóriákat, nem érdekelték a vámpíros és vérfarkasos filmek.
EnglishThis ghost guy came and took my friend's baby and we've got to get it back.
Ezek a szellemek elragadták a barátom gyerekét és vissza kellene szereznünk.
EnglishSuch delicate clothes these were, hand sewn, dusty, like the clothes of a ghost.
Micsoda különös ruhája volt, kézzel varrott, poros, mint egy kísérteté.
EnglishIf I could have infected him with your ghost, Cyclops, dont you think I would have?
- Ha átragaszthattam volna rá a szellemedet, Küklopsz, gondolod, nem tettem volna meg?
EnglishBut it was tiny and dim as the ghost of a worm in the Serpent's shadow.
De kicsi volt, és sápadt, mint egy féreg szelleme, a hatalmas Kígyó árnyékában.
EnglishShe stood up and flipped a switch between two panels from a ghost-train facade.
(Rochelle felállt, és felkapcsolt egy két szellemvasutas plakát közé ékelődött kapcsolót.
EnglishFor all your ghost face, girl, you'll not go to your wedding without your due or gauds.
A kísértetképed ellenére nem fogsz hozomány és ékszerek nélkül férjhez menni.