EN gift
volume_up
{noun}

This was a gift, Prince of Leah... merely a gift from the King.
Ez csak egy ajándék, Leah hercege pusztán egy ajándék a királytól!
Nimue protested that such a gift was all too valuable, but inwardly she was overjoyed.
Nimue tiltakozott, hogy az ajándék túlságosan becses, de magában örvendezett.
It is a wondrous gift, but a gift from a god can be a difficult burden for a man to bear.
Csodálatos adomány ez, de mint minden isteni ajándék, ez is szörnyű terhet rak az ember vállára.
It is a wondrous gift, but a gift from a god can be a difficult burden for a man to bear.
Csodálatos adomány ez, de mint minden isteni ajándék, ez is szörnyű terhet rak az ember vállára.
`Ah, but you have the gift, my child, you are a witch,' said Lemle.
Ah, de hiszen önben megvan az adomány, gyermekem, ön egy boszorkány! mondta Lemle.
Not that I seek the gift: but I seek the fruit that may abound to your account.
Nem az adomány a fontos nekem, hanem inkább a gyümölcse, amelyet majd bőségesen javatokra írnak.
They're also saying that my husband has a gift.
Szerintük igazi tehetség vagy.
You are Morgaine's son, after all-it would be strange if you had no gift at all.
- Elvégre Morgaine fia vagy, fura lenne, ha egyáltalán nem lenne benned tehetség.
Ó, Andrej, micsoda tehetség!
For the gift is ours÷ sealed to our women÷only while our bodies remain inviolate.
Mert csak addig mienk ez a képesség, míg nem követnek el testünkön erőszakot.
My gift is gone, crushed out as one crushes out the last coal of an unwanted fire, but the ashes of it remains.
Engem elhagyott a képesség, eltaposták, mint ahogyan az ember egy tűz utolsó parazsait tapossa el, de a hamu ott marad.
Villichi were always human females, and they were born with the gift-some said the curse-of strong psionic talent.
A villichik mindig ember nők voltak, akik az erős pszionikus képesség áldásával - mások szerint átkával - jöttek a világra.

Context sentences for "gift" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere was more for a holiday tunic for Arthur-it was her own wedding gift to him.
Ám jut belőle még Arthurnak is egy ünneplő zubbonyra - ez lesz az ő nászajándéka.
EnglishReleasing the gift from our brothers hands is for Hannan Mosag to manage, now.
Hannan Moszang feladata lesz, hogy átvegye az ajándékát halott öcsénk kezéből.
EnglishIt led too directly to the most powerful and unique gift that we had to give.
Ez nyílegyenesen vezet a páratlan és leghatalmasabb ajándékhoz, amit adhatunk.
EnglishIf you give your host-gift first, he must respond with a gift of equal value.
Ha te adod át elsőként az ajándékodat, ő kénytelen lesz hasonló értékűt adni neked.
EnglishHe holds the gift, Hannan Mosag snapped, shockingly accusatory in his tone.
A kezében az ajándékkal! szólt közbe Hannan Moszang megdöbbentően vádló hangon.
EnglishHe is a well-grown lad, and a clever one, and has some of your gift for music.
Szép termetű fiú, okos is, és van benne egy kicsi a te zenei tehetségedből.
EnglishSir Dodger, I bear a gift from an admirer, the young boy announced in a reedy voice.
Svindler úr, ajándékot hozok egy tisztelőjétől jelentette ki a kisfiú érdes hangon.
EnglishYou can say they come from the Contessa Renata’s estates and are a gift.
Ön azt mondhatja, hogy contessa Renáta birtokáról jött, és ajándékba kapta.
EnglishThe binding and slipcase were a gift from dear Edith on our tenth wedding anniversary.
A kötés és a tok a drága Edith ajándéka volt a tizedik házassági évfordulónkra.
EnglishYou knew the Dark Gift would madden that one, and that it will finally destroy him.
Te tudtad, hogy a hegedűs beleőrül, és végül belepusztul a Sötét Fortélyba!
EnglishShe calls Cymry a gift from God but otherwise re mains uncommunicative on the subject.
Cymryt mindig Isten ajándékának nevezi, de többet nem hajlandó beszélni a témáról.
EnglishBut this letter and the gift of the onyx cameo of myself was to go to that flat tonight.
De ez a levél és ajándékom, ónix arcmásom még ma este ott lesz abban a lakásban!
EnglishHe could feel and see the miracles that he had only glimpsed through the Mind Gift.
Láthatta és érezhette a csodákat, amelyet csak sejtetett a Szellem-Ajándok.
EnglishA persuasive point could be made that the dog had thought of the sausage as a gift.
Lényeges szempont volt, hogy a kutya akár ajándéknak is hihette a kolbászt.
EnglishYou may have one final gift. the Hood-House said, one final proof of my power.
Olyasmit, amivel egyszer s mindenkorra bebizonyíthatom, óriási a hatalmam.
EnglishAnd so as a response and as a gift to my uncle, I made him "The Uncle Phone."
Ezért válaszként és ajándékként, készítettem el "A nagybácsim telefonját".
EnglishMy parents gave me their best gift, Gwydion said, the royal blood of Avalon.
- A szüleimtől a legkülönb ajándékot kaptam - mondta Gwydion -, Avalon királyi vérét.
EnglishI felt light in all my limbs and only the Mind Gift seemed to have strength.
Tagjaim elvesztették súlyukat, már csak a Szellem-Ajándok volt erős bennem.
EnglishThus in Theodorus, 'god-given,' the doron or 'gift' is not in itself significant.
ténetből elvész valami, mert már eleve nem szabadna ilyesmit közbeszőni.
EnglishYou have the power to leave each one of them with a gift proving your affection.
Van hozzá elég ereje, hogy mindenkit megajándékozhasson azzal, amit a legjobban szeretne.