EN

to gift [gifted|gifted] {verb}

volume_up
Az ember nem így ad ajándékot.
ajándékba ad vmit vkinek
If you then being evil, know how to give good gifts to your children: how much more will your Father who is in heaven, give good things to them that ask him?
Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad jót mennyei Atyátok azoknak, akik kérik.
megjutalmaz vkit vmivel

Synonyms (English) for "gift":

gift
gifted
English

Context sentences for "to gift" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou are Morgaine's son, after all-it would be strange if you had no gift at all.
- Elvégre Morgaine fia vagy, fura lenne, ha egyáltalán nem lenne benned tehetség.
EnglishThere was more for a holiday tunic for Arthur-it was her own wedding gift to him.
Ám jut belőle még Arthurnak is egy ünneplő zubbonyra - ez lesz az ő nászajándéka.
EnglishAnd you have the Second Sight, as welland that is a gift both precious and perilous.
És neked van második látásod is, ami értékes, de ugyanakkor veszedelmes ajándék.
EnglishReleasing the gift from our brothers hands is for Hannan Mosag to manage, now.
Hannan Moszang feladata lesz, hogy átvegye az ajándékát halott öcsénk kezéből.
EnglishFor the gift is ours÷ sealed to our women÷only while our bodies remain inviolate.
Mert csak addig mienk ez a képesség, míg nem követnek el testünkön erőszakot.
EnglishIt led too directly to the most powerful and unique gift that we had to give.
Ez nyílegyenesen vezet a páratlan és leghatalmasabb ajándékhoz, amit adhatunk.
EnglishYet whatever the bishop said, it had been an evil gift, Gwenhwyfar thought, shaking.
De bármit mondott is a püspök, gondolta reszketve Gwenhwyfar, gonosz ajándék volt.
EnglishIf you give your host-gift first, he must respond with a gift of equal value.
Ha te adod át elsőként az ajándékodat, ő kénytelen lesz hasonló értékűt adni neked.
EnglishHe holds the gift, Hannan Mosag snapped, shockingly accusatory in his tone.
A kezében az ajándékkal! szólt közbe Hannan Moszang megdöbbentően vádló hangon.
EnglishHe is a well-grown lad, and a clever one, and has some of your gift for music.
Szép termetű fiú, okos is, és van benne egy kicsi a te zenei tehetségedből.
EnglishSir Dodger, I bear a gift from an admirer, the young boy announced in a reedy voice.
Svindler úr, ajándékot hozok egy tisztelőjétől jelentette ki a kisfiú érdes hangon.
EnglishYou can say they come from the Contessa Renata’s estates and are a gift.
Ön azt mondhatja, hogy contessa Renáta birtokáról jött, és ajándékba kapta.
EnglishThe binding and slipcase were a gift from dear Edith on our tenth wedding anniversary.
A kötés és a tok a drága Edith ajándéka volt a tizedik házassági évfordulónkra.
EnglishYou knew the Dark Gift would madden that one, and that it will finally destroy him.
Te tudtad, hogy a hegedűs beleőrül, és végül belepusztul a Sötét Fortélyba!
EnglishShe calls Cymry a gift from God but otherwise re mains uncommunicative on the subject.
Cymryt mindig Isten ajándékának nevezi, de többet nem hajlandó beszélni a témáról.
EnglishBut this letter and the gift of the onyx cameo of myself was to go to that flat tonight.
De ez a levél és ajándékom, ónix arcmásom még ma este ott lesz abban a lakásban!
EnglishHe could feel and see the miracles that he had only glimpsed through the Mind Gift.
Láthatta és érezhette a csodákat, amelyet csak sejtetett a Szellem-Ajándok.
EnglishA persuasive point could be made that the dog had thought of the sausage as a gift.
Lényeges szempont volt, hogy a kutya akár ajándéknak is hihette a kolbászt.
EnglishYou may have one final gift. the Hood-House said, one final proof of my power.
Olyasmit, amivel egyszer s mindenkorra bebizonyíthatom, óriási a hatalmam.
EnglishAnd so as a response and as a gift to my uncle, I made him "The Uncle Phone."
Ezért válaszként és ajándékként, készítettem el "A nagybácsim telefonját".