"gin" translation into Hungarian

EN

"gin" in Hungarian

volume_up
gin {noun}
volume_up
gin {adv.}
volume_up
gin {conj.}
HU

"gin" in English

volume_up
gin {noun}
EN

EN gin
volume_up
{noun}

1. general

gin
volume_up
gin {noun}
Sloe gin fizzes and margaritas and pink ladies and all those sweet tourist drinks.
Gin-fizzt, Margaritast, White Ladyt meg azokat az édes turistaitalokat.
The gin was in my hair and eyebrows, on my chin and under my chin.
A gin a hajamban volt, és a szemöldökömön, az államon és az állam alatt.
Good gin from the bar, with plenty of ice and just a little lemon.
Jóféle gin a bárból, tömérdek jéggel, kevéske citrommal.
gin (also: net, pit, pitfall, snare)
volume_up
csapda {noun}
gin (also: capstan, winch, windlass)
gin (also: erector, jack, lever, hoist)
volume_up
emelő {noun}
gin
His great-granddad had been Eli Whitney, the inventor of the cotton gin.
A dédapja Eli Whitney, a gyapotmagtalanító gép feltalálója volt.
gin (also: net, pitfall, snare, trap)

2. "meaning 'if'", rare

gin
volume_up
ha {noun}
By that time I smelled of gin only remotely, if at all.
Most már csak nagyon halvány ginszagom volt, ha egyáltalán volt.
The trailer wasn't completely full, and we never took it to the gin in the middle of the day.
A tréler persze egyáltalán nem volt még tele, és ha meg is telt volna, délben sohasem vittünk szállítmányt a magtalanítóba.
It had to be pretty good if she was trying to turn his stomach over this early in the frig­gin' morning, the DCI knew.
Ed Foley tudta, hogy nagyon fontos dologról lehet szó, ha a felesége már korán reggel el akarja venni az étvágyát.

Synonyms (English) for "gin":

gin

Context sentences for "gin" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGin and lime, said Mrs Cardew Trench, nodding to Dakin in an offhand manner.
Gint kérek citrommal mondta Mrs. Cardew-Trench közömbösen bólintva Mr. Dakin felé.
EnglishThere's just one more thing, I said, then I'll maybe run out for some gin.
Még csak egy dolog van itten szóltam , utána lehet, hogy hozok egy kis gint.
EnglishElliott went back into the bar, settled down into the leather chair and picked up the gin.
Elliott visszasétált a bárba, letepedett a bőrfotelbe, és kezébe vette a poharat.
EnglishElliott had not forsaken the leather chair, or the gin, and had no intention of doing so.
Elliott nem mondott le a bőrfoteljéről vagy a ginjéről, és nem is volt szándékában.
EnglishSitting on a stool and drinking gin, she began her search for information.
Egy magas széken ülve gint ivott, s közben elkezdte az értesülésgyűjtést.
EnglishElliott gave a bitter smile and drank down his third glass of straight gin.
Elliott felvillantott egy keserű mosolyt, és lehajtotta a harmadik pohár tiszta gint is.
EnglishTumbler full of ice cubes and gin and tonic, catching light in frozen bubbles.
Nagy pohár, tele ginnel, tonikkal, jégkockákkal, amelyek fagyott buborékokba zárják a fényt.
EnglishThere was another long gap in the conversation as the gin howled behind us.
Sokáig egyikünk sem szólt egy szót sem, csak hallgattuk a magtalanító egyhangú dübörgését.
EnglishWhen I rolled a square gin bottle rolled off my chest and hit the floor.
Mikor megfordultam, legurult a mellemről egy négyszögletes ginesüveg, és a földre esett.
EnglishHe was frowning when we walked to the gin, and he was frowning when we left it.
Nem derült ki, hogy megszerezte-e a pénzt, amelyre szüksége volt.
EnglishThey'll never leave; there fucking plunderers, he rasped, and gulped his gin.
Soha nem mennének haza a szemét zabrálók mondta Dennings érdes hangon, és kortyolt a ginjéből.
EnglishI immediately thought of a gunfight, Gene Autry style, at the gin.
Akár egy vadnyugati tűzpárbaj is lehet a dologból, mondjuk, a magtalanítónál.
EnglishWhat's a knockout like you doing in a computer-generated gin joint like this?
És mit keres egy ilyen bombázó egy efféle computerizált csehóban?
EnglishIt didnt seem possible there could be so much gin in just one bottle.
Elképzelhetetlennek tűnt, hogy ennyi sok ginre ebből az egyetlen üvegből tellett volna.
EnglishThere were only four trailers ahead of us when we arrived at the gin.
Összesen négy pótkocsi volt előttünk, amikor odaértünk a magtalanítóhoz.
EnglishThey had another gin and presently went back to the taxi all but arm in arm, after yet another gin.
Ittak még egyet, aztán még egyet, aztán kart karba öltve mentek vissza a taxihoz.
EnglishWalking back to the gin, I asked Pappy a few questions about the basics of television broadcasting.
Útban a magtalanító felé megkértem papit, magyarázza el, hogy működik a televízió.
EnglishThe gin roared with the chorus of heavy machines at work.
A magtalanító üzem gépei fülsiketítő dübörgéssel dolgoztak a hatalmas épületben.
EnglishI leaned back against something hard, felt for it and brought up an empty quart gin bottle.
Hátratámaszkodtam, valami keménybe ütköztem, odanyúltam, és előszedtem egy üres ginesüveget.
EnglishHe grasped it carefully in both hands and poured the gin into his face.
Mindkét kezével megragadta, és a pálinkát az arcába löttyintette.