"to give away" translation into Hungarian

EN

"to give away" in Hungarian

EN to give away
volume_up
{verb}

to give away (also: to give, to hand)
to give away

Context sentences for "to give away" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPeople who try to write in an uneducated manner usually give themselves away.
Rendszerint meglátszik, ha valaki szándékosan ír úgy, mintha műveletlen lenne.
EnglishThose who seek to destroy you will expect me to give you away eventually.
Azok, akik el akarnak pusztítani, arra számítanak, hogy előbb-utóbb elárullak.
English1 got my own things to do in Oxford, and if you give me away, I'll kill you.
Nekem is megvan a magam dolga Oxfordban, és ha elárulsz, hát én megöllek.
EnglishFolk who conquer kingdoms and then give them away deserve to eat well, at least.
Emberek adták, akik királyságokat hódítanak meg és megetetik a népet.
EnglishIf you got to give yourself away like that, why bother to cover up at all?
Ha az ember így akarja magát elárulni, minek fárad azzal, hogy valamit is elleplezzen?
EnglishIf your money made you so unhappy, I said, why didn't you give it away?
Ha a pénzed ennyire boldogtalanná tett kérdeztem , mért nem ajándékoztad el?
EnglishHe did not want to give away his own impatience, and he hoped the Jawa could not smell it.
Nem akarta elárulni saját türelmetlenségét, és remélte, a java sem érzi meg.
EnglishI started to give it away, you know, like to some of those antismoking groups.
Már azon voltam, hogy szétosszam, hiszen tudja, mindenféle dohányzásellenes mozgalom között.
EnglishDon't you realize you give yourself away completely answering like that?
Maga rafinált kis dög, hát nem látja, hogy ezzel teljesen elárulta magát?
EnglishNo one knows where your mother is, and the friend won't give her away.
Senki sem tudja, hol van az édesanyád, és a barátnője nem fogja elárulni.
EnglishBut even when he's got the upper hand he doesn't give away everything he knows.
De még amikor fölényben van, akkor sem árul el semmit, amit tud.
EnglishAnd give away our position to anyone who might be watching from the city walls?
- És rögtön megmutatnád, hol vagyunk, ha valaki figyelne a városfalakról?
EnglishRogers killed her because he was afraid she would give the show away.
Az egyik, hogy Rogers gyilkolta meg, mert attól félt, hogy az asszony esetleg elárulja.
EnglishPoirot said quickly: I mean, I was asked down here to give away the prizes of this murder hunt.
No igen vágta rá Poirot , hogy átadjam a díjakat a Hol a hulla? nyerteseinek.
EnglishBeck broke in from across the hall where he was apparently sulking: Don't give it away, Jo.
Beck tört keresztül a nagytermen, s úgy tett, mint aki dúl-fúl mérgében.
EnglishOnly his heavy breathing seemed to give away any sign of emotion.
Csupán erőteljesen süllyedő-emelkedő mellkasa árulta el háborgó indulatait.
EnglishIf you did not choose to speak, you would not do so, and you would never give yourself away.
Ha úgy dönt, hogy nem akar megszólalni, akkor soha nem leplezi le magát.
EnglishFeel free to sell your grandmother, Commissioner, but do not give away our European agriculture.
Biztos úr! Adja el nyugodtan az anyját, de ne dobja oda az európai mezőgazdaságunkat!
EnglishFor in setting o$' a message bomb he'd almost certainly give away his position.
Ha felrobbantja az üzenőbombát, azzal elárulja a helyzetét.
EnglishPeople give themselves away same in misdemeanors as in murder cases.
Az emberek ugyanúgy lebukhatnak piti ügyekkel, mint egy gyilkossággal.