"to give place" translation into Hungarian

EN

"to give place" in Hungarian

HU

EN to give place
volume_up
{verb}

to give place (also: to make place)
to give place (also: to permit of)
to give place
helyet csinál vminek

Context sentences for "to give place" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGive him a nice place to depressurize-let him travel around some on day trips.
Nyugis hely, és ha akarja, beiktathatunk néhány egynapos kirándulást is.
EnglishIf you went through what I've been through... this place would give you the willies too.
Ha keresztülmentetek volna azon, amin én igen... akkor ti is paráznátok.
EnglishWe give the bugs a place to live and they give us something in return.
Adunk a baciknak életteret, és cserébe ők is adnak valamit.
EnglishStart fresh in a new place, give up the architect game.
Új életet kezdenék valahol máshol, feladnám az építészmérnökséget.
EnglishAnd he that invited thee and him, come and say to thee: Give this man place.
Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: "Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!"
EnglishAnd I should say at no time did his art give place to a woman.
Merem állítani, hogy még a nőknél is fontosabb.
EnglishTo give yourself a safe place for a moral decision.'
Hogy legyen egy biztos helye az erkölcsi döntéshez.
EnglishHow in the world did a woman give birth in this place?
EnglishI think that we must then give an answer in place of our hitherto preoccupied, case-by-case approach.
Ha ezt megtesszük, akkor megfelelő általános válaszokat tudunk adni, a most bennünket még jellemző eseti megközelítésekkel szemben.
EnglishHe shall give Rome marble in place of clay
S Rómának márványt ad majd az agyag
EnglishI would give you place with me.
EnglishGive not place to the devil.
EnglishHe is no son of my father's, but a baseborn clown who belongs in a farmyard, though my father has been kind enough to give him a place in his household!
Nem fia az apámnak, hanem alantas származású bohóc, a disznók közt lenne a helye, bár atyám merő szívességből az udvarába fogadta!
EnglishIf we can get him down into the cellar , where he can hear Martel and Annias talking, it might give me something to place before the Hierocracy.
Ha le tudnánk vinni a kazamatákba, ahol kihallgathatná Annias és Martel beszélgetését, akkor azt már a Hierokrácia elé tudnánk terjeszteni.
EnglishA number of other measures are also in place to give the citizens information and help with day-to-day difficulties in using the euro.
Számos más intézkedés is érvényben van, hogy tájékoztassák a polgárokat és segítsék az eligazodást az euró használatában felmerülő mindennapi nehézségek között.
EnglishRevenge not yourselves, my dearly beloved; but give place unto wrath, for it is written: Revenge is mine, I will repay, saith the Lord.
Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van: "Enyém a bosszú, én majd megfizetek" - mondja az Úr.
EnglishSeems to me Lee said, feeling for the words, seems to me the place you fight cruelty is where you find it, and the place you give help is where you see it needed.
Én úgy nézem... keresgélte Lee a szavakat , úgy nézem, a kegyetlenséggel ott kell megverekedni, ahol rátalál az ember, és segíteni ott, ahol elkel a segítség.
EnglishThe South Africans would agree to leave Jan Marais in place to give Irvine a chance to mount a major disinformation exercise through George Berenson, assuming he would play ball.
A dél-afrikaiak hajlandók a helyén hagyni Marais-t, hogy Irvine nagyobb dezinformációs műveletbe foghasson George Berensonon keresztül, ha az kötélnek áll.
EnglishThis Directive would have been exactly the right place to give Sunday a real footing as the non-working day throughout Europe, and that is why I find this regrettable.
Ez az irányelv lett volna a legalkalmasabb arra, hogy a vasárnap munkaszüneti nap jellegét egész Európában megszilárdítsa, és ezért tartom ezt a lépést sajnálatosnak.
EnglishIf he means to be but little at Netherfield, it would be better for the neighbourhood that he should give up the place entirely, for then we might possibly get a settled family there.
- Ha csak kevés időt szándékozik Netherfieldben tölteni, jobb volna a szomszédságnak, ha végleg felmondaná a bérletet, mert ebben az esetben talán megtelepedne ott egy másik család.