"give shape" translation into Hungarian

EN

"give shape" in Hungarian

See the example sentences for the use of "give shape" in context.

Context sentences for "give shape" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEach bottle is different, meaning the water level will give you a different shape.
Mindegyik palack különböző, vagyis a víz szintje az, ami különböző formákat ad.
EnglishGive me my true shape again, and I will return to my trees, to my pool, to my own place.
Add vissza az igazi alakomat, és én visszatérek a fáimhoz, a tavamhoz, az otthonomhoz.
EnglishOnly then should we take a look at how best to give shape to the Stability and Growth Pact.
Csak ezt követően kellene vizsgálnunk azt, hogyan öntsük formába a Stabilitási és Növekedési Paktumot.
EnglishAnd Phoebe Hurty was able to believe that the impoliteness she recommended would give shape to an American paradise.
És Phoebe Hurty hinni tudott abban, hogy az udvariatlanság, melyet javallott, segít kialakítani az amerikai paradicsomot.
EnglishAt the same time, we need to give practical shape to what was said concerning relations with producer and transit countries.
Ugyanakkor az energiatermelő és tranzitországokkal való kapcsolatok vonatkozásában elhangzottakat át kell ültetnünk a gyakorlatba.
EnglishI have no doubt, President Barroso, that you are the right man to give shape to our hopes and bring us out of the abyss.
Barroso úr, semmi kétségem afelől, hogy Ön a legalkalmasabb reményeink formába öntésére és arra, hogy kisegítsen bennünket a szakadékból.
EnglishThe mold for the sword was already cast, and only small modifications were needed to give it the shape that Bremen required.
Az öntőminta már készen van, csupán apró változtatásokat kell végrehajtani rajta, hogy elnyerje azt a formát, amelyet Bremen szükségesnek vél.
Englishto give shape to a plan
EnglishThe EU maintains its view that a single legally binding instrument is the best way to give shape to the post-2012 framework.
Az EU továbbra is fenntartja nézetét, miszerint egy közös, kötelező érvényű eszköz lenne a legjobb módja a 2012 utáni időszakra vonatkozó keretrendszer kialakításának.
EnglishIt can be useful to give more shape to bilateral relations through such a partnership, but there are at least two risks involved in this structure.
Hasznos lehet effajta partnerségen keresztül határozottabb formába önteni a kétoldalú kapcsolatokat, ez a rendszer azonban legalább két veszélyt rejt magában.

Other dictionary words

English
  • give shape

Search for more words in the English-Spanish dictionary.