"give some" translation into Hungarian

EN

"give some" in Hungarian

See the example sentences for the use of "give some" in context.

Context sentences for "give some" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you'd let me rob Jabba's town house, I'd give them some real stuff to fence.
Ha kipakolhatnám Jabba városi házát, akkor aztán tényleg lenne mivel villognunk.
EnglishI think we should give some consideration to Lord Darellon's line of thought.
Mindössze annyit, hogy érdemes lenne megfontolnunk Lord Darellon gondolatmenetét.
EnglishWe give them some juicy informa- tion and then we stick it right up their ass.
Valami zaftos információt adunk nekik, amivel aztán sarokba szoríthatjuk őket.
English'Perhaps you can give me some information about military etiquette, Sir Knight.
Talán elláthatnál némi információval a katonai etikettet illetően, lovagom.
EnglishAye, Engarl joked, and when we've feasted, we'll give ye some to replace it.
- Kuncogott az élcen, de körös-körül csak mogorva horkantások jöttek válaszul.
EnglishYou may not impose your will on the boy unless you give him some chance for escape.
Nem szabad akaratodat a fiúra erőltetned, hacsak nem mutatsz neki utat a menekülésre.
EnglishWendy, try to give us some warning before the laser fire Elliott told her.
- Wendy, valahogy figyelmeztessen, mielőtt elindítják a lézert -kérte Elliott.
EnglishWell, at this point I just wanted to give these two boys some advice about their pitch.
Nos, ezen a ponton én csak akartam adni a két fiúnak néhány taktikai tanácsot.
EnglishBut was she so powerful that she could give some miraculous strength over the miles?
De hátha olyan hatalmas, hogy még a messzeségből is adhat valamiféle csodálatos erőt?
EnglishTherefore, ladies and gentlemen, I would entreat you to give this some more thought.
Ezért, hölgyeim és uraim, kérem Önöket, hogy fontolják meg alaposabban ezt a kérdést.
EnglishI've broken my chronicle down by districts to give it some organization.'
A krónikáimat vidékek szerint csoportosítottam, hogy legyen benne valami rendszer.
EnglishLet me give some concrete examples of particularly important aspects in this report.
Hadd adjak néhány konkrét példát a jelenésben szereplő különösen fontos szempontokról!
EnglishI must be allowed to give some of my observations on the more serious and religious part.
És hadd szóljak itt most néhány szót a vallást és erkölcsöt érintő kérdésekről.
EnglishCome on, Dorothy, I'll bring your coffee into the bedroom and give you some night-clothes.
Gyere, Dorothy, beviszem a kávédat a hálóba, és keresek neked valami hálóholmit.
EnglishI have to get it, give it to some young mortal musicians, someone who will...
El kellene hoznom, oda kellene adnom egy fiatal halandó muzsikusnak, aki
EnglishI did give some thought to entering the Priesthood when I was younger, though.'
Tudod, fiatalabb koromban én is gondolkodtam rajta, hogy papnak állok.
EnglishBut this display should give you some idea of their daily life is like.
De ezen a képernyőn keresztül betekintést nyerhetünk az életük mindennapjaiba.
EnglishWe're going to pray to God to give you both some sense, not get food!
Imádkozni fogunk, hogy az Úristen adjon nektek egy kis értelmet, nem csak kaját!
EnglishHowever, I should like to give Orlov some advice - think before you speak.
Azonban szeretnék Orlovnak tanácsot adni - gondolkodjon, mielőtt megszólal.
EnglishLadies and gentlemen, I will now give you some very important information.
Hölgyeim és uraim! Most pedig néhány fontos információt szeretnék megosztani önökkel.

Other dictionary words

English
  • give some

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Polish dictionary.