"give somebody" translation into Hungarian

EN

"give somebody" in Hungarian

See the example sentences for the use of "give somebody" in context.

Context sentences for "give somebody" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'Are you going to do it,' she said, 'or are you going to give it to somebody to do?'
- Megteszed - kérdezte -, vagy odaadod valaki másnak, hogy az tegye meg?
EnglishHey, somebody give us a clue. what' going on, demanded the astronaut.
Nem mondanák meg végre, miről van szó? követelte az űrhajós.
EnglishAnd if I hadn't even been there, they would still a give it to somebody, anybody that just happened to pass by.
Vagy ha én nem lettem volna ott, odaadták volna valaki másnak, aki éppen arra téved.
EnglishCan somebody give me a straight answer to a straight question?
Tudna valaki egy egyszerű választ adni egy egyszerű kérdésre?
EnglishThat's a hell of a swell system, or will be when I can give somebody else the bump and hang Thursby's on them.
Ez a módszer prímán beválhat, ha egy következőt is leütök, és ráfoghatom Thursby kinyitását.
EnglishBut the next time you try to give somebody a wonderful present, make sure they want it first.
De ha legközelebb pazar ajándékot akar adni valakinek, előbb bizonyosodjék meg felőle, hogy az illetőnek épp arra van gusztusa.
EnglishI propose that you stop letting your father run your life... be true to yourself and not give up on somebody you know has value.
És megkérném, hogy ne hagyd, hogy... apád irányítson mindig és elválasszon egy értékes társtól.
EnglishSomebody give me a gun so I can shoot myself.
Valaki adjon egy pisztolyt, hogy lelőhessem magam.
EnglishSomebody gonna give my brother a new bike.
Valakinek szereznie kell az öcsémnek egy új motort.
EnglishYou give the orders but somebody else does it.
Kiadta a parancsot, de más hajtotta végre.
EnglishWill somebody please give me directions?!
" Meg tudná valaki mutatni az útirányt?"
EnglishSomebody give me a break, Alan said.
- Tíz perc szünet kéne - sóhajtotta Alan.
EnglishBut I can't make up my mind whether it's to give someone time to get here--or to give somebody time to get far away from here.
Csak azt nem tudom, azért-e, hogy valakinek időt adjon idejönni, vagy valakinek időt akar adni ahhoz, hogy messze kerüljön innen.
EnglishSomebody give me a straight answer!
EnglishWill somebody give me a cigarette?
EnglishSomebody, give me a beat!
EnglishThat is the aim of Amendment 34, and of Amendment 125, which is a clarification and does not give new rights to somebody who is seeking work in two Member States.
Ez a 34. és a 125. módosítás célja. Az utóbbi a meglévő szabályok tisztázása, nem ad új jogokat a két tagállamban munkát keresőknek.
EnglishYou know, sometimes you can give somebody all the facts and figures, and they say, "I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right."
Van, hogy bemutathatod valakinek az összes tényt, ábrát a végén mégis azt mondják "Értem miről beszélsz, de akkor sem érzem, hogy rendben lenne a dolog."

Other dictionary words

English
  • give somebody

Translations into more languages in the bab.la English-Russian dictionary.