"give testimony" translation into Hungarian

EN

"give testimony" in Hungarian

See the example sentences for the use of "give testimony" in context.

Context sentences for "give testimony" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd there are three that give testimony on earth: the spirit and the water and the blood.
Tehát hárman tanúskodnak: a Lélek, a víz és a vér, és ez a három egy.
EnglishAnd you shall give testimony, because you are with me from the beginning.
Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza.
EnglishHe was not the light, but was to give testimony of the light.
Így szólt: "Az egyik városban élt egy bíró, Istentől nem félt, emberektől nem tartott.
EnglishFor this was I born, and for this came I into the world; that I should give testimony to the truth.
Hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy akiket neki adtál, azoknak örök életet adjon.
EnglishAnd because he needed not that any should give testimony of man: for he knew what was in man.
Ha meg azt mondjuk: Az emberektől -, megkövez minket az egész nép, mert meggyőződése, hogy János próféta."
EnglishThis man came for a witness, to give testimony of the light, that all men might believe through him.
Egyszer arról mondott nekik példabeszédet, hogy szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni.
EnglishI will call upon Miss Anna Scheele to give us her testimony.
Felkérem miss Anna Scheele-t, hogy tartsa meg beszámolóját.
EnglishTo him all the prophets give testimony, that by his name all receive remission of sins, who believe in him.
A próféták mind tanúságot tesznek arról, hogy aki hisz benne, elnyeri nevében bűnei bocsánatát."
EnglishI am one that give testimony of myself: and the Father that sent me giveth testimony of me.
Akit ugyanis az Isten küldött, az az Isten szavait közvetíti, mert hisz (Isten) nem méri szűken a Lelket, amikor adja.
EnglishAnd the same are they that give testimony of me.
Semmi vétket nem találok, amiért halálra kellene ítélnem.
EnglishHe reluctantly admits that she left Great Benefit two days before she was scheduled to give testimony in this trial.
Kelletlenül elismeri, hogy Ms. Lemancyzk két nappal a tanúvallomás tervezett időpontja előtt távozott a cégtől.
EnglishAnd with great power did the Apostles give testimony of the resurrection of Jesus Christ our Lord: and great grace was in them all.
Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bőségesen részesültek a kegyelemben.
EnglishThe world cannot hate you: but me it hateth, because I give testimony of it, that the works thereof are evil,
A küldöttek a farizeusoktól jöttek, s tovább kérdezgették: "Akkor miért keresztelsz, ha nem vagy sem a Messiás, sem Illés, sem a próféta?"
EnglishBut when the Paraclete cometh, whom I will send you from the Father, the Spirit of truth, who proceedeth from the Father, he shall give testimony of me.
Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette az áruló Júdásnak, Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el.
EnglishBut take my gift, Father, please, the only clean thing which I can give, my testimony that I saw the angels, and that they upheld me when I was weak.
De fogadja el az ajándékomat, atyám, az egyetlen tiszta dolgot, amit adhatok, tanúságtételemet, hogy láttam az angyalokat, és ők támogattak, amikor gyönge voltam.
EnglishI believed him, and told him I did so; but this did not satisfy him, he would, he said, wait for some opportunity to give me an undoubted testimony of it.
Én hittem állításának és ezt meg is mondtam neki, de ez őt nem elégítette ki, hanem azt mondta, csak alkalomra vár, hogy kétségtelen bizonyságát nyújtsa szavainak.

Other dictionary words

English
  • give testimony

Even more translations in the Czech-English dictionary by bab.la.