"give thanks" translation into Hungarian

EN

"give thanks" in Hungarian

See the example sentences for the use of "give thanks" in context.

Similar translations for "give thanks" in Hungarian

give noun
to give verb
thanks noun
to thank verb

Context sentences for "give thanks" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn all things give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you all.
Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban.
EnglishWe give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you.
Hálát adunk Istennek, Urunk, Jézus Krisztus Atyjának, valahányszor értetek imádkozunk.
EnglishI would like to give special thanks to my friend and colleague Mr Coelho.
Külön köszönetet szeretnék mondani barátomnak és kollégámnak, Coelho úrnak.
EnglishI would also like to give a special thanks to the rapporteurs for the work they have done.
Ezenkívül szeretnék külön köszönetet mondani az előadóknak a munkájukért.
EnglishLadies and gentlemen, allow me now to give very personal thanks.
Hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy nagyon személyes köszönettel is éljek.
EnglishIf I partake with thanksgiving, why am I evil spoken of for that for which I give thanks?
Ha hálaadással eszem, miért szidjon valaki azért, amiért hálát adok?
EnglishThat is why I give many thanks to Mrs Iotova for the outstanding work.
Ezért is nagyon köszönöm Iotova asszonynak ezt az egyedülálló munkát.
English. - (DE) Madam President, I, too, would like to give my thanks for a lively debate.
előadó. - (DE) Elnök asszony! Én is köszönetet mondok az élénk vitáért.
EnglishTo that give thanks in addition that you were not driven farther south.
Akkor azért is hálát adhattok, hogy nem sodródtatok délebbre.
EnglishOnce again, let me give warm thanks to Mrs Budreikaitfor her report.
Még egyszer, nagyon köszönöm Budreikaitasszonynak a jelentését.
EnglishTherefore, I would like to wish the Commission courage and give my warm thanks to the ECB.
Ezért szeretnék sok bátorságot kívánni a Bizottságnak, és őszinte köszönetemet kifejezni az EKB-nak.
EnglishSire, give thanks for what has taken place, Samir said tentatively.
Adjon hálát a történtekért, felség vigasztalta Samir óvatosan.
EnglishI give the gods thanks for that, and in silent despair put up with it!
Köszönetet mondtam érte az isteneknek és csendesen tűrtem!
EnglishWe give thanks to God always for you all: making a remembrance of you in our prayers without ceasing,
Mindig hálát adunk Istennek mindnyájatokért, ahányszor csak megemlékezünk rólatok imádságainkban.
EnglishThat is why I am pleased to thank both colleagues and give my thanks again to the Commission and to the Council.
Ezért mondok hálás köszönetet mindkettejüknek, valamint újra a Bizottságnak és a Tanácsnak.
English. - (IT) Madam President, ladies and gentlemen, I would like to give my thanks to the President.
, előadó. - (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönetet szeretnék mondani az elnök asszonynak.
EnglishI give my thanks and congratulations to both Commissioners.
Köszönetet mondok és gratulálok mindkét biztos úrnak.
EnglishSamsa, let's give thanks to God for that.
- Nos - mondta Samsa úr -, hálát adhatunk Istennek.
EnglishI give you my thanks for--- He broke off in amazement.
Fogadja hódolatteljes köszönetemet, hogy s elhallgatott.
EnglishAll our people ran out into the downpour; the land itself seemed to swell, to open, to give thanks.
Egész népünk kirohant a felhőszakadásba, és még mintha maga a föld is megduzzadt, kitárulkozott, hálálkodott volna!

Other dictionary words

English
  • give thanks

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Esperanto dictionary.