"give the appearance" translation into Hungarian

EN

"give the appearance" in Hungarian

See the example sentences for the use of "give the appearance" in context.

Similar translations for "give the appearance" in Hungarian

give noun
to give verb
appearance noun
to appear verb

Context sentences for "give the appearance" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSome hysterical subjects can give an appearance of being quite reasonable and normal, you know.
Vannak hisztériás egyének, akik ugyanakkor teljesen értelmes és normális benyomást tesznek.
EnglishOtherwise, the mediation will also give the appearance of a corrupt mechanism, under the thumb of the Zimbabwean government.
Máskülönben a közvetítés is korruptnak fog tűnni a zimbabwei kormány kénye-kedvének kiszolgáltatva.
EnglishBut they take their turns as sentries, and as cooks, and they give the appearance of an army, from a distance.
De ellátják a feladatukat, felváltva őrszemek és szakácsok; és bizonyos távolságból egy hadsereg látszatát keltik.
EnglishDon't give the appearance of rushing things, Bergsten, but remind them that we're in a Crisis of the Faith.
Ne hangsúlyozza túl nyilvánvalóan, hogy milyen sürgős a dolog, de nyugodtan utaljon rá, hogy egy egyházi válság közepén vagyunk.
English'Now I must ask myself if this was ever a serious proposal, or merely something to give the appearance of fairness.'
- Éppen ezért azt kérdezem magamtól, hogy ez vajon tényleg komoly ajánlat-e, vagy csak azért nyújtották be, hogy kedvező képet alakítsanak ki önmagukról.
EnglishPerhaps, Wellington mused, that was the real point of government paperwork, to give the appearance of substance while saying as little as possible.
Talán éppen ez a lényege a kormányzati papírmunkának, elmélkedett Wellington: a tartalom látszatát kelteni minél kevesebb információ felhasználásával.

Other dictionary words

English
  • give the appearance

Search for more words in the English-Hungarian dictionary.