"give them" translation into Hungarian

EN

"give them" in Hungarian

See the example sentences for the use of "give them" in context.

Similar translations for "give them" in Hungarian

give noun
to give verb

Context sentences for "give them" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you'd let me rob Jabba's town house, I'd give them some real stuff to fence.
Ha kipakolhatnám Jabba városi házát, akkor aztán tényleg lenne mivel villognunk.
EnglishThen I need to visit Shand and her partners to give them that list of yours again.
Aztán meg kell látogatnom Gyömbért és társait, hogy elismételjem nekik a listát.
EnglishWe give them some juicy informa- tion and then we stick it right up their ass.
Valami zaftos információt adunk nekik, amivel aztán sarokba szoríthatjuk őket.
EnglishIf we do not give them this help and assistance, it will also be our downfall.
Ha nem adjuk meg ezt a segítséget és támogatást, az a mi bukásunkhoz is vezet.
EnglishWill you please make a commitment tonight to give them what they are requesting?
Kötelezettséget tudnának-e vállalni most arra, hogy teljesítik e kéréseiket?
EnglishIf she doesnt give them her real name, why does she give them Ninas real name?
- Ha nem mondta meg a valódi nevét, akkor Ninát miért nem álnéven szólította?
EnglishGive them the hope that will allow them to stand on their own two feet again.
Adják meg nekik a reményt, ami képessé teheti őket arra, hogy ismét talpra álljanak.
EnglishI believe that it is important now for us to give them every support we can.
Meggyőződésem, hogy most minden támogatást meg kell nekik adnunk, amit csak tudunk.
EnglishThe apprentices and journeymen would pet them and give them food, so I did that, too.
Az inasok és segédek megsimogatták őket, és enni adtak nekik, hát ezt tettem én is.
EnglishThe rest of the colored folks gonna give them the honor of dropping the first one.'
A többi színes bőrű nép átengedi nekik a megtiszteltetést, hogy ők dobják le az elsőt.
EnglishAll things would be resolved were we merely to go out to them and give ourselves over.
Minden szépen rendbe fog jönni, csak menjünk ki, és adjuk át magunknak nekik.
EnglishWe need to give them all the support and every possible form of assistance we can.
Minden támogatást és minden lehetséges segítséget meg kell adnunk nekik.
EnglishI think she would let us leave the Hollows if I agreed to give them to her.
Szerintem hajlandó lenne kiengedni a Katlanból, ha beleegyeznék, hogy neki adom őket.
EnglishCould I, as I set them free from my alchemical world, give them this book?
Átadhatom-e nekik ezt a könyvet, miután elbocsátom őket alkímiai világomból?
EnglishBut nobody ever took offense--usually indeed it seemed to give them pleasure.
De az ilyesmit senki sem vette sértésnek sőt, többnyire, még élvezték is.
EnglishGive them a few figures, Mr. Foster, said the Director, who was tired of talking.
Közöljön velük néhány számot, Mr. Foster mondta az igazgató, aki már unta a sok beszédet.
EnglishReally give them solid knowledge of what Trantor's like, the Empire, everything.
Mit szólnál hozzá, ha megmutatnánk nekik, milyen a Trantor, milyen a Birodalom meg a többi?
EnglishFolk who conquer kingdoms and then give them away deserve to eat well, at least.
Emberek adták, akik királyságokat hódítanak meg és megetetik a népet.
EnglishHe wanted those answers now from the one man who could give them to him.
Most rögtön feleletet akart kapni attól az egyetlen emberről, aki megadhatja.
EnglishWe give them a little pre-shape, usually a round or a little torpedo shape, sometimes.
Kicsit előformázzuk őket, általában kör alakúra vagy néha torpedó-alakúra.

Other dictionary words

English
  • give them

In the English-Spanish dictionary you will find more translations.