"give to me" translation into Hungarian

EN

"give to me" in Hungarian

See the example sentences for the use of "give to me" in context.

Context sentences for "give to me" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd the news you may give to me; it shall be retold to the Lord of Wings before moonrise.
A híreket pedig add át nekem, még a hold felkelte előtt eljut a Szárnyak Urának fülébe.
EnglishWell, she says, perky as may be, 'tis the lady down at Lawder's Cottage as give it me.
Magadra ne merd kenni azt a maszatot, Marlene, mondtam neki.
EnglishYou must give to me your small reserve of strength for I require it.
Nekem kell adnod csekély erőtartalékodat mert szükségem van rá.
EnglishWeakened, knowing that she dies, she yet managed to give to me a part of herself with which to aid the Elven people.
Gyöngén, halódásának tudatában is átadta egy részét, hogy segítsem vele az elf népet.
English'Give to me, then,' said I, 'and I'll take care of it.'
Azt nem felelte , félek, hogy valaki még elvehetne a gyerektől.
EnglishOne of the boys took it at the camp and give it me.
Az egyik fiú vette le az üdülőtáborban és nekem adta.
EnglishGive to me your wisdom, your keen hearing, your vision.
Add nekem bölcsességedet, hallásodat, látásodat!
EnglishHowever, the daughter was so honest afterwards as to give it me, though at first she used me cruelly about it.
Igaz, a lányában volt annyi tisztesség, hogy később mégis ideadta, de akkor kezdetben kegyetlenül megtréfált.
EnglishAnd there were history books which she would give to me.
Mondta, hogy majd ad történeti könyveket.
EnglishIll take the job - if theyll give it me, that is.
Holnap bemegyek az irodába, és jelentkezem.
EnglishAnd will you give to me those angels who believe as I do and will work for me, and endure the same darkness with me?
És nekem adod azokat az angyalokat, akik azt hiszik, amit én, és nekem fognak dolgozni, és velem együtt viselik el a sötétséget?
English'Well, it's laike this, Corp,' he said, 'I got in't boat and was just settlin' down naice an' comfy when I felt boards give under me.
Az a helyzet, káplárkám, hogy bemásztam a csónakba, szép kényelmesen elhelyezkedtem, amikor éreztem, hogy lötyögnek alattam a deszkák.
EnglishGive to me the prisoner.
EnglishWhy didn't you give it me?
English'Oh, give it me.

Other dictionary words

English
  • give to me

Translations into more languages in the bab.la English-Vietnamese dictionary.