"give to you" translation into Hungarian

EN

"give to you" in Hungarian

See the example sentences for the use of "give to you" in context.

Similar translations for "give to you" in Hungarian

give noun
to give verb
to preposition
you pronoun
Hungarian

Context sentences for "give to you" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor all the women, all the mothers that give life, you can give back, you can change.
Minden nő, minden anya, aki életet ad, vissza tud adni, változtathat.
EnglishPeace I leave with you: my peace I give unto you: not as the world giveth, do I give unto you.
Jézus talált ott egy szamárcsikót s felült rá, ahogy az Írás mondja: "Ne félj, Sion leánya!
EnglishI'll give it you through the navel and it will take three months to get you well enough to walk.
Beleeresztek egyet a köldöködbe, és három hónapba fog telni, amíg egyáltalán lábra állsz.
EnglishBut I do not in truth think the Order will give me such information to give to you.
Bár nem hiszem, hogy a Rend kiadna ilyen információkat.
EnglishHere, I give to you nectar and ambrosia, I give to you the food of your God!
Nesze, adok én neked nektárt és ambróziát, én az istened táplálékát adom neked károgta a démon.
EnglishUshers are passing with donation baskets, so please - give all you can.
Körbehordjuk a kosarakat, kérem adakozzanak nagylelkűen.
EnglishYou only give when you're sure of getting back twice as much.
Csak akkor adtál, ha tudtad, hogy tőlem kétszeresen kapod vissza.
EnglishI'm not saying that I'd ever give it you.
- Nem azt mondom, hogy bármikor is megajándékoznám vele.
EnglishPush it with all your strength and it will give for you.
Told meg teljes erődből, és engedni fog.
EnglishBefore I give permission, you must have a plan.
Mielőtt megkapja az engedélyt, készítsen tervet!
EnglishI'll be happy to give you-- You thinkwe're joking?
- Boldog lennék ha meg tudnám adni a számát.
EnglishA new commandment I give unto you: That you love one another, as I have loved you, that you also love one another.
Tamás, akit melléknevén Didimusznak hívtak, így szólt a többi tanítványhoz: "Menjünk mi is, haljunk meg vele együtt!"
English...I give to you the Seeker of Serenity...
...bemutatom önöknek a nyugalom keresőjét...
EnglishYour son gave me a message to give to you.
A fiad átadott nekem egy üzenetet számodra.
EnglishWhat aid can he give to you, forsooth?
S ugyan, mi segítséget nyújthatna nekünk?
Englishshe thought, the gods smile upon me, indeed, to give me you as father and lord and perhaps husband someday, all at once!
Ó, Mirt! - gondolta, az istenek rám mosolyogtak, amikor az apámmá és az urammá tettek, és idővel talán a férjemmé, egyszerre!
English- What did Isobel give to you?
EnglishGoing to give it you anyway.
EnglishGive up, you're surrounded!
EnglishThat the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and of revelation, in the knowledge of him:
Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek.

Other dictionary words

English
  • give to you

Translations into more languages in the bab.la Greek-English dictionary.