EN to give up
volume_up
{verb}

He said you give up your dreams the longer you live, until you've got nothing.
Azt mondta, minél tovább él az ember, annál többet felad az álmaiból, míg végül nem marad semmije.
to give up (also: to consign, to convey, to deliver, to give)
In a relay race, does one runner give up anything to the other?
A váltófutásnál az egyik futó átad valamit a másiknak?
to give up
to give up

Context sentences for "to give up" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCan you yourself, Lizzy, so wholly give him up, as to believe him capable of it?
Mondd, Lizzy, hát te annyira csalódtál benne, hogy képesnek tartod ilyesmire?
EnglishShe just didn't like to read, she told John Wolf; but he would not give up on her.
Meg is mondta, hogy nem szeret ő olvasni, Wolf azonban nem fogyott ki a türelemből.
EnglishHe had the pride of Satan, and if it was a fault, it was a hard one to give up.
Gőgös volt, mint a Sátán, és ha ez bűn, akkor olyan, amiről nehéz lemondani.
EnglishWill you give up everything for no other reason than this-that Allanon says you must?
Csak úgy odadobsz mindent, egyedül azért, mert Allanon azt mondja, hogy muszáj?
EnglishDon't you realize that any one of us would give it up for one human lifetime?
Nem fogod fel, hogy mi, ahányan vagyunk, mindent odaadnánk egyetlen emberi életért?
EnglishI'm coming to you now but I wanted to give you a heads-up on one of your patients.
Úton vagyok a kórház felé, csak fel akarom hívni a figyelmüket egy betegre.
EnglishHe'd never find a dozen people to agree to give up their magic, even temporarily.
Annyi boszorkánymestert sose találna, akik hajlandóak lennének varázserejük átadására.
EnglishWould you mind telling me why you had Eddie call me up and give me the shakes?
Lenne olyan szíves közölni, miért hívatott fel Eddie-vel, és miért akart beijeszteni?
EnglishI worked at it with my handkerchief and stood up to give her back the mirror.
Zsebkendőmmel megpucolgattam az arcom, és fölálltam, hogy visszaadjam neki a tükrét.
EnglishThat voice also wanted to know if Henry really intended to give Jonesy up.
Ugyanez a hang azt is tudni akarta, hogy csakugyan föl akarja-e dobni Jonesyt.
EnglishHe suspected he was going slightly mad, but he wasn't going to give this up.
Gyanította, hogy enyhén szólva megőrült, de akkor sem volt hajlandó feladni.
EnglishNaturally, if someone were to dispute that, I would be prepared to give up the role.
Természetesen, ha ezt valaki kifogásolja, kész vagyok lemondani erről a tisztségről.
EnglishThis proposal never came, but Stephen Hughes and I did not give up the fight.
A javaslat nem született meg, de Stephen Hughes és jómagam nem adtuk fel a küzdelmet.
EnglishPerhaps he could give up the scam and find something real to believe in at last.
Talán végre felhagyhatna a kódorgással, ha találna valamit, ami igaz, és hinni tud benne.
EnglishI mean, I wouldn't give up anything just yet, not my torn shoe, nothing.
Most még semmit se akartam odaadni magamból, még a szakadt cipőmet sem, semmit.
EnglishWe must not give up the noble objectives adopted in the Lisbon Strategy.
Nem szabad feladnunk a lisszaboni stratégiában elfogadott nemes célkitűzéseket.
EnglishWe would give up the old licentious habits, we would live as Christ would have us live.
Lemondunk régi ledér szokásainkról, úgy fogunk élni, ahogyan Krisztus kívánja!
EnglishYet he dared not give Regan up to guess; to opinion; to the savage betrayals of the mind.
Mégsem merte a találgatásoknak, az ész durva árulásainak kiszolgáltatni Regant.
EnglishThis is the product that everyone in the world eats, that is so difficult to give up.
Ez az a termék, amit a földön mindenki eszik, amit olyan nehéz abbahagyni.
EnglishGIVE UP COME OUT had been replaced with what he'd been thinking of SURRENDER DOROTHY.
Az ADD FÖL...GYERE KI helyét az foglalta el, amire ő gondolt: ADD MEG MAGAD, DOROTHY.