"give us a clue" translation into Hungarian

EN

"give us a clue" in Hungarian

See the example sentences for the use of "give us a clue" in context.

Context sentences for "give us a clue" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBevier, can you think of anything that might give us a clue of where to look?'
Bevier, nincs valami ötleted, hol találhatnánk valami támpontot?
EnglishI think he probably tried to say something when he was dying that should give us the clue.
Azt hiszem mielőtt meghalt, megkísérelt mondani valamit, ami útbaigazíthatott volna minket.
EnglishSomebody might remember something that would give us a clue to the woman's identity.55 I doubt it.
- Valaki emlékezhet valamire, ami nyomra vezethet bennünket a nő kilétét illetőleg.
EnglishHe might have just mentioned some little thing that would give us a clue.
Esetleg csak valami apróságot, ami azonban nyomra vezethet minket.
EnglishHey, somebody give us a clue. what' going on, demanded the astronaut.
Nem mondanák meg végre, miről van szó? követelte az űrhajós.
EnglishBut the point is, Miss Dawes, that, as far as Miss Meredith knew, you were the only person who could give us a clue to that incident.
Tudja, Miss Dawes, a maga barátnője abban a hitben élt, hogy egyedül maga tud erről az esetről.
EnglishHe didn't say anything to you when he was staying here that might give us a clue, I suppose?
Nem mondott önnek semmi olyasmit, mikor itt volt, ami nyomra vezethetne bennünket? kérdezte Atya fesztelen, bizalmas hangos.

Other dictionary words

English
  • give us a clue

Translations into more languages in the bab.la English-Dutch dictionary.