"give voice" translation into Hungarian

EN

"give voice" in Hungarian

See the example sentences for the use of "give voice" in context.

Context sentences for "give voice" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must give a stronger voice to workers in the decision making process of their company.
A munkavállalóknak nagyobb szerepet kell kapniuk cégük döntéshozatali folyamatában.
EnglishThis is to give voice to the double-edged feeling that we have been left with by this Commission.
Ezzel szerettünk volna hangot adni a Bizottsággal szembeni ambivalens érzésünknek.
EnglishThe other thing: I wanted to give indigenous people a voice.
A gyerekek a... És a másik dolog: hangot akartam adni az őslakos embereknek.
EnglishCollectively, you all give a voice to 500 million Europeans.
Így Önök közösen 500 millió európai polgárt képviselnek.
EnglishTo give her credit, Pina's voice didn't even waver.
Sina hangja meg se remegett, hogy ártatlanságának hitelt adjon:
EnglishMy voice would give out fast at this noise level.
A hangomnak hamar annyi lesz ezen a zajszinten.
EnglishHe picked up the phone on the side of the machine and heard Mr Gray's recorded voice: 'Give up, Jonesy, come out.
Fölvette a masina melletti telefont, és hallotta Mr. Szürke szalagra vett hangját: - Add föl, Jonesy, gyere ki.
EnglishAnd a silenced voice cannot give out information.
Elnök elvtárs, mérlegelni kell a kockázatokat.
EnglishIt does not give a clear voice from Europe.
A fórum nem közvetít egységes európai álláspontot.
EnglishWhat was it that made me give voice to such a sentiment?
EnglishIt seemed to give voice to the spirits.
Kórusuk mintha a szellemeknek adott volna szócsövet.
EnglishThe fact remains that the visions will give voice to what the spirits would tell us—if they choose to speak at all.
Akkor is tény, hogy látomások adnak hangot annak, amit a szellemek mondani akarnak már ha egyáltalán hajlandók beszélni.
EnglishIn essence, the institutional tools that characterise true democracy and give the people a voice are missing.
Lényegében azok az intézményi eszközök hiányoznak, amelyek a valódi demokráciát jellemzik, és amelyek segítségével az emberek hallathatják hangjukat.
EnglishI insist that dialogue should be especially with associations that give a voice to the poorest individuals and families.
Én követelem, hogy a párbeszédet elsősorban azokkal az egyesületekkel folytassuk, amelyek a legszegényebb embereknek és családoknak adnak hangot.
English`From the roads behind us, from what I see in your eyes now, because I give voice to thoughts which are nothing more to me than plain considerations .
Mindattól, amit magunk mögött hagytunk, attól, amit a szemedben látok most, pedig én csupán hangosan gondolkodom, töprengek.
EnglishShe hesitated, trying to hear how it was going to sound before she said it, wondering if she really believed it enough even to give voice to it.
Tina habozott egy kicsit, nem tudta, valóban hisz-e a gondolatban eléggé, hogy ki is merje mondani, hiszen csak a vágyait vetíti ki.
Englishto give voice to sth
EnglishIt seemed then that he would cry out; he would give voice to screams as terrible as those he had heard from others; but the Queen quieted him.
Azt hitte, mindjárt feljajdul, és ő is olyan borzalmas sikoltásokat hallat, mint amilyeneket másoktól hallott, ám a királyné csendre intette.
Englishto give voice to sth
EnglishThis represents a difficult task for us all, as it means that we cannot betray this confidence and that we must give the people's voice more influence in European decision making.
Ez nehéz feladatot ró ránk, hiszen nem élhetünk vissza ezzel a bizalommal, és fel kell erősítenünk az emberek hangját az európai döntéshozásban.

Other dictionary words

English
  • give voice

Moreover, bab.la provides the English-Romanian dictionary for more translations.