"give you" translation into Hungarian

EN

"give you" in Hungarian

See the example sentences for the use of "give you" in context.

Similar translations for "give you" in Hungarian

give noun
to give verb
you pronoun
Hungarian

Context sentences for "give you" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI'll give you Mrs Sprot and Miss Minton, but I'm not so sure about Mrs Cayley.
Mrs. Sprot és Miss Minton kiesik, de Mrs. Cayleyben már nem vagyok olyan biztos.
EnglishLet me just give you one example that I think is incredibly simple, and I love.
Csak egy példát hadd hozzak, ami szerintem végtelenül egyszerű, és amit imádok.
EnglishYou then give me nineteen gold pieces, take the pearl and depart with your gains.
- Ideadod a tizenkilenc aranyat, fogod a gyöngyöt, és távozol a nyereményeddel.
EnglishOn that point, he said, allow me to give you my interpretation of her behavior.
Ha már itt tartunk, engedd meg, hogy kifejtsem, miként értelmezem a viselkedését.
EnglishI can give you two or three names -- but she was not very intimate with anyone.
- Két vagy három nevet tudok mondani, de nem volt senkivel sem nagyon bizalmas.
EnglishEach bottle is different, meaning the water level will give you a different shape.
Mindegyik palack különböző, vagyis a víz szintje az, ami különböző formákat ad.
EnglishIndeed, I can give you a list of other areas where there are serious problems.
Listával is szolgálhatok azon területekről, ahol súlyos problémák állnak fenn.
EnglishSometimes, when they do not know how you will react, they give you too much.
- Néha, amikor nem tudják, hogy reagál majd az ember, túlságosan sokat adnak be.
EnglishYou could give an entire talk about the creatures that live in the mid-water.
Egy egész beszédet lehetne mondani a középső vízrétegekben élő teremtményekről.
EnglishAnd with the bread, I'll give you a nice dish of cauliflower with white sauce on it.
- És adok hozzá egy adag ecetes-olajos kelvirágot - tette hozzá a fiatalasszony.
EnglishIf he does, he knows he has to give you the time and the resources to play it out.
Ha tudja, akkor azt is tudnia kell, hogy időre és erőforrásokra van szükséged.
EnglishSo, between that one and Siberia, how many options will they give you to exercise?
Na és mit gondol, mekkora opciót fog kapni tőlük, ha tudomást vesznek Szibériáról?
EnglishI back out of this, give you the McCaffreys, and you give me Wexlersh and Manuello.
Kiszállok, te megkapod McCaffrey-éket, te meg nekem adod Wexlersh-t és Manuellót.
EnglishYou give your oath everywhere else; even to the very one you are sworn to seek.
Mindenkinek osztogatod a hűségedet, még annak is, akinek az üldözésére megesküdtél.
EnglishSo, when you raise a blue card, unfortunately I cannot always give the floor to you.
Tehát amikor Önök kék kártyát emelnek fel, sajnos nem mindig adhatom meg a szót.
EnglishYou'll take wealth with you and all the learning I've been able to give you.
Kincseket viszel magaddal, és mindazt a tudást, amelyet képes voltam neked adni.
EnglishWe don't open our chutes until you give us confirmation that it's down, right?
Addig nem nyitjuk ki az ejtőernyőket... amíg meg nem erősítitek, hogy megvan, oké?
EnglishAnd the software, in a second, will give you the Casa da Musica Beethoven logo.
S a szoftver, pillanatokon belül, kiadja a Casa de Musica Beethoven logóját.
EnglishFirst, you give us the pleasure, then we give you the continuum transfunctioner?
Először megadjátok az élményt, aztán mi odaadjuk a folytonosság átalakítót?
English`I can wipe that mortal sin away, child,' he'd explained, `I can give you absolution.
Én lemoshatom a halálos bűnt, gyermek magyarázta a plébános , és feloldozhatlak.

Other dictionary words

English
  • give you

More translations in the English-German dictionary.