"given back" translation into Hungarian

EN

"given back" in Hungarian

See the example sentences for the use of "given back" in context.

Context sentences for "given back" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe money should be given, or given back, to where it comes from, namely the taxpayers.
A pénzt oda kell eljuttatni vagy visszajuttatni, ahonnan származik, vagyis az adófizetőkhöz.
EnglishMaybe, just maybe, he had somehow completed the purpose for which his life had been given back to him.
Talán, de csak talán betöltötte küldetését, amiért visszakapta az életét.
EnglishProperties must be given back and refugees' right to return must be guaranteed.
Mindenkinek vissza kell kapnia a saját tulajdonát és garantálni kell a menekültek számára a visszatérési jogot.
EnglishIt rebuilt him in an instant's time, his features and identity restored, his reason and beliefs given back.
Tay egy pillanat alatt újjáépült, egyénisége, minden vonása visszatért, ismét volt esze és hite.
EnglishThe Elven ethic, the creed that had governed her life-something of the self must be given back to the land.
Az elf etika, az egész életét meghatározó hitvallás valamit magunkból vissza kell adnunk a földnek.
EnglishSomething of the self must be given back to the land.
Valamit magunkból vissza kell adni a földnek.
EnglishBetter that they be given back to my grandfather.
Az lesz a legjobb, ha visszaadom a nagyapámnak.
EnglishBy saying that America was not entirely displeased by Japan's promise of elections, he'd given the Ambassador something back.
Nem utasította el teljes mértékben Japán választási ígéretét, ezáltal visszaadott valamit a nagykövetnek.
EnglishThe desk clerk noted the ABC logo on the truck, and was disappointed that the rooms he'd given them were around back.
A recepciós csak azután vette észre az ABC"-logót a teherautón, hogy odaadta a vendégnek az egyik hátsó lakosztály kulcsát.
EnglishAnd even in my love and absorption with the beauty of the world, I sought to learn nothing that could be given back to humanity.
Még a világ szépsége iránti elragadtatásomban sem próbáltam megtudni semmi olyat, ami visszaadható az emberiségnek.
EnglishIn the end, she had given back everything.
EnglishSix hours had been given back to them.
EnglishYou have given the Lord back to us.
English. - (FR) The Schmidt report is the annual pat on the back given by Parliament to the European Central Bank for its benevolence.
írásban. - (FR) A Schmidt-jelentés az éves vállveregetés, amit az Európai Központi Bank a Parlamenttől kap a jóindulatáért.
EnglishMiss Shoup had given it back to me.
EnglishWhen she made a fuss that the police had not given her back her scalpel, one of her brothers said, For God's sake, Jennifer, you can steal another one, can't you?
Amikor szóvá tette, hogy nem kapta vissza a szikéjét, egyik bátyja odavetette: - Majd lopsz másikat, nem igaz?
EnglishWhen they had given him back his shoes, he could find no trace of interference, and according to instructions had worn them on the flight and straight through Heathrow Airport.
Amikor a cipőjét visszaadták, nem látott rajta semmit, és az utasítások szerint a cipő rajta volt egész úton és a Heathrow repülőtéren is.
EnglishYes, indeed, in relation to Europe the Africa Summit has given back to Africa part of that dignity of which we Europeans have deprived Africans for a long time.
Európa vonatkozásában az afrikai csúcstalálkozó visszaadta Afrikának a méltóságnak azt a részét, amelytől mi, európaiak fosztottunk meg az afrikaiakat hosszú ideig.
EnglishI am as one whom the earth has given back, and you, Lestat and Gabrielle, are like the images painted by my old Master in cerulean and carmine and gold.
Olyan vagyok, mint kit a föld adott vissza; míg ti, Lestet és Gabrielle, olyanok vagytok, akár a képek, melyeket ólomfehérrel és kárminnal és arannyal festett régi Mesterem.

Other dictionary words

English
  • given back

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Polish dictionary.