"given birth" translation into Hungarian

EN

"given birth" in Hungarian

See the example sentences for the use of "given birth" in context.

Similar translations for "given birth" in Hungarian

given adjective
given adverb
Hungarian
to give verb
birth noun

Context sentences for "given birth" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFew women remained to us, and some had given birth too many times in the past.
Kevés asszonyunk maradt, és voltak közöttük, akik már túl sokszor szültek.
EnglishThe optimism to which the Minister's remark had given birth fund the table vanished.
A miniszter szavai nyomán fellélegző optimizmus egy csapásra semmivé lett.
Englishhe flared at me, as though rd given birth to her and must know.
Mi ütött belé? ordibált rám, mintha én hoztam volna világra, és tudnom kellene.
EnglishAs if the thought had given them birth, new ghost worms began to crawl up Kern's legs.
És mintha csak a gondolat szülte volna őket, a szellemférgek ismét megjelentek Kern lábain.
EnglishTyrsis had given birth to the Border Legion of Callahorn, and as a fortress it was without equal.
Tyrsis volt a callahorni Határőr Légió szülőhelye, és erődként sem volt párja.
EnglishShe'd had reason: she'd given birth and died in her coffin.
Jogos volt a dolog: a koporsóban szülte meg a gyerekét és halt meg.
EnglishShe had given birth to this thing; she had created it.
Frottír fürdőköpenyben feküdtek a földön, és csinálták újra meg újra.
EnglishSo you do not know the name that you were given at birth.
Nem tudod, milyen nevet adtak neked születésedkor.
EnglishShe must be the youngest, or one who hasn't given birth.
Nyilván ő a legfiatalabb, aki még nem szült.
EnglishI fully appreciate the need to ensure appropriate conditions for mothers who have recently given birth.
Teljes mértékben elfogadom annak szükségességét, hogy a gyermekágyas anyáknak megfelelő körülményeket kell biztosítani.
EnglishEighteen years ago Joyce McGuire had given birth in circumstances that had then seemed merely scandalous.
Tizennyolc évvel ezelőtt Joyce McGuire szült, olyan körülmények között, melyek akkoriban kirobbanóan botrányosnak tűntek.
EnglishMona's birth had given Ancient Evelyn a new voice.
Mona születése új hangot adott Ó Evelynnek.
EnglishI am, moreover, a supporter of more freedom of choice for pregnant women or women who have recently given birth.
Ezenkívül támogatom, hogy nagyobb döntési szabadságot kell adni a várandós vagy gyermekágyas munkavállalók számára.
English(Laughter) You have given birth to an abomination.
(Nevetés) Egy szörnyet hoztál világra.
EnglishStressful conditions in the workplace can have an impact on the state of mind of a woman who is pregnant or has recently given birth.
A munkahelyi stresszes körülmények kihatással lehetnek a várandós vagy gyermekágyas nő mentális állapotára.
EnglishAt last, Katherine has given birth to a girl!
EnglishIt has given birth to the EIT+ Centre for Innovation and Technology, which is lobbying to have the Institute located in Wrocław.
Létrehozta az ETI+ Innovációs és Technológiai Központot, amely azért lobbizik, hogy az Intézet Wrocławba kerüljön.
EnglishImprovements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (
A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítása (
EnglishBut basically by the time you're nine months and you're given birth, you have almost 60,000 miles of vessels inside your body.
De gyakorlatilag mire kilenc hónapos az ember és megszületik, addigra majdnem 96.560 kilométernyi ér van az ember testében.
EnglishIn relation to the figures currently being mentioned by the Commission it must be said that the mountain has given birth to a mouse.
A Bizottság által nemrég említett számokkal kapcsolatban azt kell mondanunk, hogy vajúdtak a hegyek, és egy kisegér született.

Other dictionary words

English
  • given birth

Moreover, bab.la provides the Japanese-English dictionary for more translations.