"given everything" translation into Hungarian

EN

"given everything" in Hungarian

See the example sentences for the use of "given everything" in context.

Similar translations for "given everything" in Hungarian

given adjective
given adverb
Hungarian
to give verb
everything pronoun
Hungarian

Context sentences for "given everything" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI therefore admit this, but this will only occur after having given everything ...
De bevallom, ez csak akkor fog bekövetkezni, ha mindent beleadtunk...
EnglishHe loved San Francisco because he felt that it had given him everything he ever wanted.
Szerette San Franciscót, mert úgy érezte, ettől a várostól megkapott mindent, amit akart.
EnglishThus it will only be a sort of walk through, given everything that will have to be done first.
Egy gyors áthaladásról van csak szó, feltéve, ha mindent előírás szerint megtettek előzőleg.
EnglishThe last World Trade talks were given the optimistic title 'Everything but Arms'.
A világkereskedelmi tárgyalások legújabb fordulója a "Mindent, csak fegyvert nem” optimista címet viselte.
EnglishGiven everything that's happened, he probably couldn't sleep.
Tekintettel mindarra, ami történt, nyilván nem tudott elaludni.
EnglishAll your life I Ve given you everything you ever wanted.
Egész életedben mindig, mindent megadtam neked, amit csak akartál.
EnglishFind out how to cure muscular dystrophy, multiple sclerosis- Cancer, everything - given time.
- Azt akarják kideríteni, hogy lehet gyógyítani az izomsorvadást, a szklerózis multiplexet, meg a hasonlókat?
EnglishWhy is everything not given to the judicial authorities?
Miért nem adják át valamennyit az igazságügyi hatóságoknak?
EnglishI've given you everything you need to dazzle.
Mindent megadtam neked, amire a ragyogáshoz szükséged lehet.
EnglishJim,you've given me everything I've ever wanted.
Jim, megadtál mindent amit valaha is akartam.
EnglishIn the end, she had given back everything.
EnglishFifteen others had given everything.
Tizenöt másik már mindent odaadott.
EnglishHe had given her everything he coulda fine house, clothes, trinkets, pocket money, securityand she was grateful.
Zablonsky mindent megadott a lánynak, amit csak tudott szép házat, ruhákat, csecsebecséket, zsebpénzt, biztonságot és Beryl hálás volt mindezért.
EnglishI have given everything, everything.
EnglishGiven everything you've been doing-sleeping on park benches, pretending to be a policeman-you didn't strike me as the bashful type.
Azok után, hogy parkok padjain aludt, rendőrnek adta ki magát, ki tudja, mi mindent csinált, nem hittem volna, hogy szégyellős.
EnglishEverything heals given time.
EnglishThe Spanish Presidency has given everything towards making our shared desire of reaching an agreement at first reading become a reality.
A spanyol elnökség mindent megtett azért, hogy valósággá váljon az a közös vágyunk, hogy első olvasatban megállapodásra jussunk.
EnglishI've given up everything.
EnglishMost damaging of all, Filitov had given the West everything he knew of Soviet strategy— and he knew all there was to know.
És, ami a legkomolyabb, hogy Filitov kiadott a Nyugatnak mindent, amit a szovjet stratégiáról csak tudott és ő aztán mindent tudott, amit csak tudni lehetett.
EnglishThere is the goodness of the child which is innocence, and then there is the goodness of the monk who has given up everything to others and lives a life of self-deprivation and service.
A gyerek jósága ártatlanság, aztán ott a szerzetesé, aki mindenről lemondott, és nélkülözve csak a szolgálatnak szenteli magát.

Other dictionary words

English
  • given everything

Even more translations in the English-Greek dictionary by bab.la.