"given off" translation into Hungarian

EN

"given off" in Hungarian

See the example sentences for the use of "given off" in context.

Similar translations for "given off" in Hungarian

given adjective
given adverb
Hungarian
to give verb
off adjective
off adverb

Context sentences for "given off" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is a good thing that various European institutions are being given a serious ticking off.
Jó dolognak tartom, hogy különböző európai intézményeket komolyan rendreutasítanak.
EnglishThe heat given off by an object is the square of the square of its temperature.
A valamilyen objektum által leadott hő az említett objektum hőmérséklete négyzetének a négyzete.
EnglishNow he scans for the heat radiation given off by the mouse I see it!
- Most pedig megkeresi az egér által kibocsátott hősugár-forrást...
EnglishThough he hadn't noticed any weapon on the suit, the man had given off an indefinable aura of danger.
Bár nem látott fegyvert az öltönykénél, a férfi határozottan veszélyes ember benyomását keltette.
EnglishThe two nuns were given the days off to visit relatives.
A két apáca szabadságot kapott, hogy meglátogathassa a rokonait.
EnglishSee, back in the 1880s, 1890s, many scientists, many observers, looked at the light given off from atoms.
Az 1880-as, 1890-es években sok tudós, sok megfigyelő, vizsgálta a fényt, amit az atomok bocsájtanak ki.
EnglishIn the gap between the slopping surface of the oil and the ceiling of the hold, gases form, given off by the crude oil.
A hullámzó felszín és a tartály teteje közötti rést a nyersolajból felszabaduló gázok töltik ki.
EnglishThe pilot was given clearance for take-off.
A pilóta megkapta a felszállási engedélyt.
EnglishNow she was given a good send-off by the assembled boarders and entrusted with various commissions - only if you have time, of course.
Az összegyűlt lakók illő búcsút vettek tőle, s megbízták ezzelazzal persze, csak ha futja az idejéből.
EnglishIt was difficult to see much beyond the outer fires, due to the clouded darkness and the smoke given off by the quick-burning wood.
A gyorsan égő tüzek füstje és a felhős sötétség miatt nem nagyon lehetett látni, mi van a külső tüzeken túl.
EnglishShe had given their the afternoon off.
EnglishIf there had been a contaminant out there in the shed, something given off by the fungus, the chances were excellent that it was in him now.
Ha volt a sufniban valami szennyező anyag, amit ez a gomba választ ki, akkor minden esélye megvan, hogy már belé is telepedett.
EnglishThat's natural enough - she was up North at the Abernethie funeral and Gilchrist had been given the day off and had gone on an excursion to Bournemouth.
Ez természetes... ugyanis Lansquenet-né Északon járt az Abernethie-temetésen, Gilchrist kisasszony pedig szabadnapot kapott és kirándult Bournemouthba.
EnglishThey must not be stigmatised or written-off, but given the opportunity to reintegrate fully into social life and to continue their professional careers.
Nem szabad őket stigmatizálni vagy leírni, hanem meg kell adni nekik a lehetőséget a társadalmi életbe való újbóli teljes integrációra és szakmai pályafutásuk folytatására.
EnglishThe machine had been given permission to fly off by itself, as long as it told the authorities where it was going and agreed to be fitted with a position monitor.
A gép engedélyt kapott, hogy egyedül repkedjen, egészen addig, amíg beszámolt a felsőbb szerveknek, hogy hova megy, és megengedte, hogy helyzetjelzőt szereljenek rá.

Other dictionary words

English
  • given off

Translations into more languages in the bab.la Danish-English dictionary.