"given out" translation into Hungarian

EN

"given out" in Hungarian

See the example sentences for the use of "given out" in context.

Similar translations for "given out" in Hungarian

given adjective
given adverb
Hungarian
to give verb
out adverb
Hungarian
to out verb
Hungarian

Context sentences for "given out" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have manifested thy name to the men whom thou hast given me out of the world.
Azon a napon majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok, ti bennem, s én bennetek.
EnglishSo, WITNESS was started in '92 and it's since given cameras out in over 60 countries.
Tehát elkezdtük a Tanút '92-ben és azóta 60 országban osztottunk szét kamerákat.
EnglishPerhaps the right reason was the one she had given out of her specialized knowledge.
Talán ugyazon okból, amelyet a leány az imént tapasztalatai alapján kifejtett.
EnglishAnd as he turned back, he took the birdcall Rawlie had given him out of his pocket.
Ahogy megfordult, lopva elővette zsebéből a Rawlie-tól kapott madársípot.
EnglishWhat if the address Sean O'Reilly had given the authorities was out of date or else a lie?
Mi van, ha Sean O'Reilly a hatóságnak régi vagy egész egyszerűen hamis címet adott?
EnglishShe dug in the pockets of the little dress Izarith had given her and pulled out the six dollars she had kept.
Az Izerittől kapott ruha zsebéből kihalászta a hat dollárt, amit megtartott.
EnglishObviously the jetty had finally given out beneath the weight of the crowd.
A rakpart végül csak leszakadt a tömeg súlya alatt.
EnglishThe Prince's body will be removed to London, where it is being given out that he died of heart failure.
A herceg holttestét Londonba szállítják, ahol azt fogják közétenni, hogy szívbajban halt meg.
EnglishBoth tyres along the right-hand side of the car had finally given out and the DS was riding on its rims.
A két jobboldali gumi végül teljesen felmondta a szolgálatot, és a kocsi az abroncson futott.
EnglishThe designers made this archive so simple, even a dunce could figure it out, given enough time.
Az archívumot egyszerűre tervezték, még egy bolond is képes lenne aktiválni őket, ha elég ideje van rá.
EnglishBut there had been no word given out as to what was to happen next.
De egy szót sem szóltak arról, hogyan tovább.
EnglishHe should be given a time-out and should not be permitted to attend next week's session in Strasbourg.
Fel kellene függeszteni, és meg kellene tiltani számára, hogy részt vegyen a jövő heti strasbourgi ülésen.
EnglishHaving given out the presents, I would like to take stock.
Az ajándékok kiosztása után számvetésre készülök.
EnglishIn conformity with the legislation of the Member States, instructions may be given not to carry out the transaction.
A tagállamok jogszabályainak megfelelően utasítás adható arra, hogy ne hajtsák végre az ügyletet.
EnglishI'm sure he could have found an out, given world enough and time, but I was here now, and I would give him neither.
Persze biztosan találhatott volna kiutat, ha ideje lett volna rá, de azért jöttem én, hogy ne lehessen.
EnglishThe casualties during the fighting were officially given out as four hundred killed and about a thousand wounded.
A harcokról kiadott hivatalos jelentés szerint négyszáz ember meghalt, és körülbelül ezren sebesültek meg.
EnglishHis tone conveyed a warning, given out of the pride of ownership, and the boys ate faster while there was still time.
Hangja fenyegetőző volt, a vendéglátói gőg hangja, s a fiúk gyorsabban kezdtek enni, hogy időben végezhessenek.
EnglishIn love, Dice had given him this way out.
A szerelemben Dice megadta neki ezt a kibúvót.
EnglishLater the version given out would be that the hijackers had fired within the fuselage, hitting a main fuel tank.
Későőbb az a verzió látna napvilágot, hogy a légikalózok tüzet nyitottak a géptörzsben, eltalálták a főő üzemanyagtartályt.
EnglishThe excess is given out this way.
Ami megmaradt, azt mindig az udvaroncok kapták meg.

Other dictionary words

English
  • given out

Even more translations in the Indonesian-English dictionary by bab.la.